Ana Sayfa Dosya

Dosya

#İşçilerinMutabakatı | Halk işsizlikle terbiye edilemez!

Türkiye’de işsizlik devlet-patron-sarı sendika işbirliğiyle kronik bir toplumsal sorun haline getirilmiştir. TÜİK’in açıkladığı verilere göre bile Türkiye’de işsizlik oranı dünya ve Avrupa ortalamasının yaklaşık...

#İşçilerinMutabakatı | Çocuk işçilik yasaklansın

Türkiye işçi sınıfının en güvencesiz, korunmasız, sömürünün en ağır ve şiddetli halini yaşayan kesimini çocuk işçiler oluşturuyor. İktidarın eğitim politikaları ile büyük bir ivme...

#İşçilerinMutabakatı | Meslek hastalıkları hastaneleri işçilerin yaşam güvencesidir

Meslek hastası işçiler, işgücü kaybı ya da meslek hastalığı tanısı konmadığında, tedavi ücretlerini tedaviyi karşılamayan SGK aracılığıyla öldürüyorlar. Fiziksel olarak yaralanmaya, sakatlanmaya, yanmaya veya kimyasal...

#İşçilerinMutabakatı | Taşeron işçilik yasaklansın

Taşeron sistem, devlet tarafından kollanıp beslenen sermaye şirketleri eliyle bütün çalışma hayatının şirketlerin ihtiyaçlarına göre belirlenmesinin adıdır. Bu sistemin temelleri, 12 Eylül ...

#İşçilerinMutabakatı | İş Mahkemeleri işlevsel hale getirilsin

İş Mahkemeleri işçilerin uğradıkları haksızlıkları giderme konusunda atıl, işlevsiz hale gelmiştir. Arabuluculuk kurumu hak arayış sürecini ya gereksiz yere uzatma işlevi görmekte ya da işçilerin...

#İşçilerinMutabakatı | Hayatlarımız için kavga edeceğiz

Bugün kadınlar en temelde yaşam hakları için mücadele ediyor. Kapitalizm ve cinsiyetçiliğin işbirliği karşısında türlü zorluklara ise ancak beraber göğüs geriyor. Kadınlar total verilere...

#İşçilerinMutakabatı | Siyasilerin politikası göçmen-yerli işçilerin birliğini bölemez

Türkiye’de 35 milyonluk yerli işgücü ile birlikte yaklaşık 2 milyon Suriyeli işgücü ortak sömürü cenderesi içerisinde çalışmaya zorlanıyor. Çalışma izni ile sigortalı çalışan sayıları...

#İşçilerinMutabakatı | Kayıtdışı ve sigortasız çalışmaya son verilsin

Kayıtdışı çalışma Ülkemizde özellikle inşaat ve tarım gibi “gündelik” ve “yevmiye” usülü yapılan işlerde bir kural olan kayıtdışı çalışma; işçilerin sigorta girişlerinin yapılmadığı, her türlü...

#İşçilerinMutabakatı | AKP’li yıllarda “en az” 31 bin 131 işçi iş cinayetinde katledildi

İş cinayetlerinin ve meslek hastalığına bağlı kitlesel işçi ölümlerinin önümüze koyduğu görev; işçi sınıfının bir bütün olarak yaşam hakkına sahip çıktığı fiili, meşru, militan...

#İşçilerinMutabakatı | 6356’yı parçalayacağız

6356 sayılı Kanunun sendika tanımı (m.2/ğ bendi) ve 3. maddedeki “sendikalar kuruldukları işkolunda faaliyette bulunur” hükmü, sendikal faaliyet yapmanın temelinde “işkolu” esasını ortaya koymaktadır. İşverenler tarafından işçinin sendikal faaliyet yapmasını, toplu...

#İşçilerinMutabakatı | Emeklilik haktır, şarta bağlanamaz!

EYT ile ilgili düzenlemeyi içeren kanun teklifi olarak 30 Ocak 2023 tarihinde Meclis'e sunuldu ve kabul edildi. 4 maddeden oluşan kanun teklifiyle 08.09.1999 tarihinden...

#İşçilerinMutabakatı | İşçiler ahlaksız değil, 25/2 kaldırılsın!

İşçilerin gündemi seçimlere sığdırılamaz! 25/2 maddesi işçinin iyi niyet ve ahlak kurallarına uymaması halinde patronların işten atma kodudur. Bugün Türkiye'de çalışan tüm işçiler 25/2 maddesini ezbere...