Ekoloji Kolektifi İşleyiş Yönergesi

Doğanın metalaşmasına karşı mücadeleyi sınıf mücadelesinin bir boyutu olarak ele alan Ekoloji Kolektifi, halkın sermayeye ve devlete karşı konumlanışını güçlendirmek için olanaklarını seferber etmek, afetlere müdahale mekanizmaları inşa etmek, ekolojik krizi tarihsel materyalist bir perspektifle anlamak ve anlatmakla görevlidir. Umut-Sen ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren kolektif üyeleri en az bir çalışma grubunda somut sorumluluk üstlenmekle ve iki haftada bir gerçekleştirilen toplantılara katılmakla yükümlüdür. 

Propaganda Çalışma Grubu: Doğanın metalaşmasına hizmet eden tüm uygulamaları belediye, ilçe, siyasi parti vs. fark etmeksizin kamuoyuyla paylaşmak, direnişlerin fikri takibini yapmak, örgütlenme faaliyetlerinin ihtiyaç duyduğu materyalleri üretmek (görsel tasarım, teknik materyaller, çeviri, makale vb.), gerekli gördüğü konularda seminer/etkinlik düzenlemek, afet esnasında ve sonrasında gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmak, Umut-Sen çizgisini derinleştirecek tartışmaları ve polemikleri yaratmakla görevlidir.

Afetlere Müdahale Çalışma Grubu: Deprem, sel, yangın, heyelan vb. afet durumları oluştuğu takdirde müdahale etmeye hazır mobil ekiplerikurmak, bu ekipleri gerekli eğitimlerden geçirerek olası bir afet anında müdahaleye hazır hale getirmekle görevlidir.

Örgütlenme, Direniş ve Dayanışma Çalışma Grubu: Halihazırda süren mücadelelerle organik bağlar kurmak, direnişlerin somut ihtiyaçlarını belirlemek ve gidermek, doğanın talanına sebep olacak olası projelerden önce bölgede projeden etkilenecek insanlarla görüşmek ve ihtiyaç duyulan yönlendirmeyi yapmakla görevlidir. 

Hukuk Çalışma Grubu: Ekolojik mücadelelerin ihtiyaç duyduğu hukuki desteği kimi zaman doğrudan yürütücü olarak sunmak kimi zaman da köy/kahve/mahalle toplantılarıyla bilgilendirme çalışmaları yapmakla görevlidir. Umut-Sen Meclisi’nde yer alan örgütlenme uzmanlarının hukuki donanımlarını artırmak da bu çalışma grubunun görev tanımı içindedir.


İşçi sınıfı ve ezilenlerin sermaye ve devlet karşısında örgütlü mücadelesini büyütmek, bu mücadelenin bir parçası olmak için ilkelerimizi sahiplenen herkes Umut-Sen’e üye olabilir. Üyelik formu için tıklayın.