Hukuk Kolektifi İşleyiş Yönergesi

Umut-Sen Hukuk Kolektifi, emek mücadelesi başta olmak üzere kadın, çevre, gençlik, göçmen mücadeleleri gibi Umut-Sen’in etkin olduğu tüm alanlarda faaliyet göstermektedir. Hak ve özgürlükler mücadelesine omuz vermek, bir hukuk politikası üretmek amacıyla bir araya gelen avukatlar, akademisyenler, stajyerler, hukuk fakültesi öğrencileri ve aynı amaç doğrultusunda katkıda bulunmak isteyen hukukçulardan oluşur. Kolektifin her üyesinin kolektife dahil olma biçimi kısmi özgünlükler içerse de kolektif fiili mücadelenin merkeze alındığı militan bir mücadele yöntemini benimser. Çalışma ve örgütlenme yönteminde hukuktan ziyade hak temelli bir dil esas alınır.

Kolektifin temel amacı, hukukun araçsallığını kavrayarak emek-sermaye savaşında gücünü ve birikimini emekten yana kullanmaktır. Hukuki süreçlerin işçiler ile patronlar arasında, ezilenler ile ezenler arasında ki güç dengesinden bağımsız olmadığını, yargının tarafsız olmadığını, olamayacağını bilerek safını belirler. Tarafsız bir hukuk ve hukukçuluk iddiası yoktur. Her zaman ezilenlerin tarafındadır. Hukuki süreçleri iki sınıf arasındaki mücadelenin bir parçası olarak görür.

Geleceksizliğin, güvencesizliğin, belirsizliğin hâkim olduğu çalışma hayatında emekçilerin haklarını genişletmek, mevcut haklarını korumak, ekonomik, sosyal, siyasal ve sendikal alanlarda emekten yana talepkâr bir duruş sergilemek, sergileyenleri yalnız bırakmamak kolektif faaliyetlerinin temel özelliğidir. Adliyelerin karanlık koridorlarının emekçiler ve ezilenler için güvenli olmadığını bilir, bu nedenle son seçenek olarak bu alanlarda mücadele etmeyi önerir.

Hukuk Kolektifi işyerlerinde, eylem alanlarında, grev çadırlarında, eğitimlerde, mahkemelerde, adliyelerde bu anlayış doğrultusunda bir mücadele pratiğini hayata geçirir. Kolektif, mücadelenin koordineli ve sistematik işleyişi için farklı çalışma gruplarına ayrılmıştır.

Sendikalar Çalışma Grubu: Umut-Sen’in kuruluşunda, örgütlenmesinde ve sendikal faaliyet yürütmesinde dayanışma ve destek içinde olduğu sendikaların tüm hukuki ihtiyaçlarını karşılar. Sendikal faaliyetin yürütülmesi için gerekli eğitim, başvuru, yazışma, dava açma, görüşme yapma gibi işleri yürütür.

Eğitim Çalışma Grubu: İşyerlerinde, işçi havzalarında, iş kollarında ve talep edilen diğer alanlarda eğitimler düzenleyerek işçilerin hukuki donanım kazanmasını, ihtiyaç duydukları hukuki bilgileri edinmelerini sağlar.

Dava Takip Çalışma Grubu: Faaliyet alanı içinde bulunan ve yargı aşamasına taşınmış olan tüm dosyaların takibini sağlar. Ayrıca faaliyet alanında ki toplumsal davalara dahil olur, yürütücülüğünü yapar, takip eder.

Araştırma Çalışma Grubu: Faaliyet alanı içinde hem hukuki hem de teknik bilgi yeterliliğinin sağlanması için araştırmalar yapar, raporlar ve metinler hazırlar, eğitimler, paneller, konferanslar, çalıştaylar düzenler. İçtihat, mevzuat ve doktrin takibini yapar. Hukuk alanında yeni mevzuat düzenlemeleri, yeni kararlar için ön açıcı yola hazırlık yapar.

Çeviri Çalışma Grubu: Uluslararası alandaki her türlü hukuki gelişmeyi takip edip karar, makale, metin çevirileri yaparak gelişmeleri takip eder.


İşçi sınıfı ve ezilenlerin sermaye ve devlet karşısında örgütlü mücadelesini büyütmek, bu mücadelenin bir parçası olmak için ilkelerimizi sahiplenen herkes Umut-Sen’e üye olabilir. Üyelik formu için tıklayın.