Propaganda Kolektifi İşleyiş Yönergesi

Örgütlenme faaliyetini güçlendirecek propaganda araçlarının işletilmesi (web sitesi, sosyal medya, teknik materyaller vs.), ilgili mecralara içerik üretilmesi ve Umut-Sen’in kurumsal ilişkilerinin yönetilmesiyle görevli kolektiftir. Umut-Sen’in bu medya organizasyonu, elindeki tüm olanakları seferber ederek, özellikle gelişen yeni medya olanaklarını kullanarak kamuoyu ile işçi hareketleri arasındaki bağı herhangi bir sendikal bürokrasinin dolayımından geçirmeden kurmayı amaçlamaktadır. İşçilerin direnişini, koşullarını ve davalarını genel kamuoyuna taşır. Ayrıca sermaye sınıfının ve devletin işçileri bölmeye, birbirlerine karşı kışkırtmaya yönelik her çabasına karşı doğru ve sağlıklı, sınıf yanlısı bilginin yayılması için uğraşır, işçilerin eylemlerinin kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırılmasına karşı mücadele eder.

Yayın politikası, bu anlayış ve Umut-Sen ilkeleri ışığında, işçilerin kendi eylemlerinin ve seslerinin geniş kitlelere herhangi bir dolayımdan geçmeden ulaşmasını, işçiler arasında dayanışma, kardeşlik ve mücadele eğiliminin gelişmesini, işçilerin sendikaları üzerindeki demokratik kontrolünün artmasını ve örgütsüz işyerlerinde işçi örgütlülüğünün kurumsallaşmasını kolaylaştırmak üzere kurgulamıştır. Umut-Sen Propaganda Kolektifi, yeni medya olanakları aracılığıyla yeni bilgilerin ve fikirlerin işçiler arasında ve kamuoyunda yayılmasını kolaylaştırma görevini üstlenir. Umut-Sen hiçbir durumda işçiler yerine ya da işçiler adına konuşmaz, Umut-Sen’in yayın faaliyetlerinin hiçbir unsuru Umut-Sen ilkelerine çelişir bir biçimde hayata geçirilemez. Propaganda Kolektifi üyeleri en az bir çalışma grubunda sorumluluk üstlenmekle görevlidir.

Umut-Sen Propaganda Kolektifi üç ana çalışma grubundan oluşur.

Sosyal Medya Çalışma Grubu: Propaganda araçlarını işletmek, emek gündemine dair gelişmeleri takip etmek, işçi sınıfı mücadelesini geriletmeye hizmet eden her türden uygulamayı belediye, ilçe, siyasi parti vs. fark etmeksizin kamuoyuyla paylaşmakla görevlidir. Sosyal medya sorumluları nöbet usulüyle çalışmaktadır. Nöbetçiler sorumlu oldukları gün içerisinde gündemi taramak, sosyal medya araçlarını işletmek, içerik üretmekten sorumludur.

Umut-Sen TV Çalışma Grubu: Umut-Sen TV, hızlıca akan ve türlü manipülasyonlara maruz kalan ülke gündeminde sendikasızlaştırma, sarı sendika pratikleri, mobbing, taciz, işsizlik, yasal saldırılar, işçi direnişleri ve emek tarihi gibi başlıklar altında emek gündemini daha görünür kılmayı ve emekçiler arasındaki deneyim aktarımı süreçlerini farklı yayınlarla etkin kılmayı hedefler. Umut-Sen TV, patronlar karşısında işçilerin, rant düşkünleri karşısında doğayı savunanların, erkeklik karşısında kadınların sesine kulak veren, fonsuz, patronsuz ve ezilenden yana bir yayın organıdır. Umut-Sen TV yayın sorumluları nöbet usulüyle çalışmaktadır. Nöbetçiler sorumlu oldukları gün içerisinde gündemi taramak, gereken iletişimi sağlamak ve yayın içeriklerini belirlemekle görevlidir.

Kurgu ve Tasarım Çalışma Grubu: Umut-Sen işleyişinde video ve tasarım alanında ortaya çıkan ihtiyaçları (kolaj video, altyazı, Twitter ve Instagram duyuruları, hashtag görselleri, vb.) karşılamak ve Umut-Sen üyelerinin talepleri doğrultusunda eğitim ve atölyeler düzenlemekle görevlidir. Kurgu ve Tasarım Çalışma Grubu üyeleri, becerileri, imkânları ve uygunlukları doğrultusunda sorumluluklar üstlenmek ve haftada bir gerçekleştirilen toplantılara katılmakla sorumludur. Grubun hedefi, Umut-Sen ilkeleri doğrultusundaki propaganda faaliyetlerinin görsel araçlarla yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Kurgu ve Tasarım Çalışma Grubu, sınıf siyasetinin sesini yaygınlaştırmaya yarayacak güncel kurgu ve tasarım yaklaşımlarını ve tekniklerini yakından takip etmenin yanı sıra üretimlerinde Umut-Sen çizgisine biçimsel açıdan uygun estetik tercihler edinmekle yükümlüdür.


İşçi sınıfı ve ezilenlerin sermaye ve devlet karşısında örgütlü mücadelesini büyütmek, bu mücadelenin bir parçası olmak için ilkelerimizi sahiplenen herkes Umut-Sen’e üye olabilir. Üyelik formu için tıklayın.