Sınıfın ve Emeğin Ekolojisi

Tarihe birbirinden ayrılamayacak iki boyutuyla bakıyoruz: doğa tarihi ve insanlık tarihi. Marx’ın bu kritik vurgusu ekolojik sorunlara bakış açımızın da öncülünü teşkil ediyor. Kuşkusuz...

Anadolu’daki küresel fabrikayı birlikte örgütleyelim

İşçileri ve emekçileri her gün daha da yoksullaştıran sermaye düzenine karşı bağımsız, militan, meşru ve kitlesel bir sınıf odağını yaratmak üzere, 28 Kasım 2021’de...

Çağrımızdır: Anadolu’daki küresel fabrikayı birlikte örgütleyelim!

  2008 yılında çıkardığımız ilk çerçeve metinle birlikte daha küçük ölçeklerde başladığımız sınıf örgütlenmesi ve mücadelesine dair fikri arayış ve pratik odaklanmamız geldiğimiz aşamaya kadar...

DİSK’i Nasıl Bilirdiniz? – Başaran Aksu & M. Görkem Doğan

DİSK’in 16. Genel Kurulu geride kaldı. Bir önceki genel kurulla ilgili geniş bir değerlendirme yazısını “İşçilerin sendikalarında özyönetiminin önünü açalım, sonra sendikal hareketi yeniden...

Lahmacuncu, Sendikacı ve İşçilerin Özyönetimi – Başaran Aksu, M. Görkem Doğan

  Geçmiş Disk Kongresiyle İlgili Bir Kaç Not. Türkiye’de sendikal hareket kayıplarla anılmayı alışkanlık haline getirdi. Kiralık işçilik yasası ciddi bir muhalefet görmeden kanunlaştı. Sendikalar grev...

Daha Az DİSK Daha Fazla Renault – Başaran Aksu

Umut-Sen olarak eğilip bükülmeyecek dokuz  anlayış ilkesi ilan ederek daha gerçekçi bir temele oturttuğumuz mücadele anlayışını, sınıfsal ve sendikal zeminde fikri ve pratik arayışı...

Türk Metal ve Misyonu – Mustafa Görkem Doğan

  Türk Metal kuruluşundan itibaren bir misyon sendikasıdır. Kuruluşunda misyonu, Türk İş’in kurucu sendikalarından olan, kırkların ortalarından itibaren metal sektöründeki en önemli örgütsel yapı olan,...