Ana Sayfa Dosya #İşçilerinMutabakatı | İş Mahkemeleri işlevsel hale getirilsin

#İşçilerinMutabakatı | İş Mahkemeleri işlevsel hale getirilsin

İş Mahkemeleri işçilerin uğradıkları haksızlıkları giderme konusunda atıl, işlevsiz hale gelmiştir.

Arabuluculuk kurumu hak arayış sürecini ya gereksiz yere uzatma işlevi görmekte ya da işçilerin içinde bulundukları zorluktan dolayı hak ettiklerinin çok küçük bir kısmına tamah ettirilmesine sebep olmakta. Arabuluculuk kurumu kaldırılıp bağımsız yargının hızlı ve adaletli kararlar vermesi gerekmekte.

İş mahkemelerinde işçilerin işyerlerinde uğradıkları haksızlıkların hızlı etkili bir şekilde çözüme ulaştırılması, yargılama sürelerinin kısaltılması, yargılama masraflarının işsiz kalmış işçiden alınmaması, tanık, bordro vb. delillerde ve ispat yükümlülüklerinde işçilere kolaylıklar sağlanmalı, dava konusu işçilik alacaklarının enflasyon önünde erimesinin engellenmesi gerekmekte.

İşverenler işsizlik maaşlarının işverenin SGK’ya bildirdiği çıkış kodlarına göre belirlenmesini ve yeni işe girecek işçilerin önceki işyerlerinden çıkış kodlarının yeni işveren tarafından incelenmesini işverenler suiistimal etmekte.
İşçinin herhangi bir sebeple işten çıktığı takdirde çıkış kodunu SGK’ya bildirme yükümlülüğü işverenlerden alınmalı ve kurumun kendisi tarafından denetim sonucu yapılmalı.

İşsizlik maaşı işverenlerin kuruma tek taraflı beyanı sonucunda verilip verilmemesine karar verilmemeli.

İşçilerin CİMER’e, İŞKUR’a ve SGK yaptığı başvurular sonucu denetimler ve yaptırımlar daha etkin kılınmalı. İş hayatındaki her çözüm mahkemelere bırakılmamalı.

İlgili İçerikler

Son Eklenenler