Sarılar A.Ş.- Recep Yılmaz

Ülkemizin önemli maden havzalarından olan Soma ve Ermenek’te madencilerin peşpeşe yaşadıkları iş cinayetlerine ve uzunca bir zamandır süren hak mücadelesine…

Röportaj
Teori
Derlediklerimiz