Ana Sayfa Dosya #İşçilerinMutabakatı | 6356'yı parçalayacağız

#İşçilerinMutabakatı | 6356’yı parçalayacağız

  • 6356 sayılı Kanunun sendika tanımı (m.2/ğ bendi) ve 3. maddedeki “sendikalar kuruldukları işkolunda faaliyette bulunur” hükmü, sendikal faaliyet yapmanın temelinde “işkolu” esasını ortaya koymaktadır. İşverenler tarafından işçinin sendikal faaliyet yapmasını, toplu iş sözleşmesi sürecini sekteye uğratmak amacıyla gerçeğe aykırı beyanlarla işkolları değiştirilmekte, bakanlık tarafından herhangi bir süreç işletilmemektedir.
  • Yüzde 1’lik toplu iş sözleşmesi yapmak için yetki belgesi alma baraj şartı, sendikaların toplu sözleşme yapma hakkını engellemektedir. Mevcut 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu ile baraj sistemi kendisine biçilen ülke geneli örgütlenme baraj şartını yerine getiremediği takdirde toplu sözleşme hakkına sahip olamayacaktır
  • İşverenlerin işçiden e-Devlet şifresini bizzat alarak veya başka yollardan öğrenerek sistemden sendika üyeliğini kontrol etmesi ve sendikalaşmanın başlamasıyla birlikte sendikalı işçilerin iş akitleri feshedilmekte muhalif sendikaya üye olan işçiler tehdit edilmektedir. İŞKUR/bakanlık tarafından herhangi bir önlem alınmamaktadır.
  • Sendikanın yetki belgesine aldıktan sonra işverenler toplu iş sözleşmesi yapılmasını engellemek amacıyla yetki tespitine herhangi bir gerekçe göstermeden itiraz etmekte itiraz sonucu yargı sürelerinin uzun olması nedeniyle 3-4 yıl sürmektedir. Bu süreç boyunca o işyerinde toplu iş sözleşmesi süreci sekteye uğratılmaktadır.
  • İktidar tarafından grevlere erteleme verilerek toplu iş sözleşmesi yapılması engellenmektedir. İşçiler düşük ücretlere mahkum edilmektedir.
  • İşyeri sendika temsilciliğinin ve yöneticiliğinin güvencesi kanun metninde olmasına rağmen fiili olarak neredeyse hiçbir koruma sağlamamakta seçilen/kurucu sendika üyelerinin, temsilcilerinin iş sözleşmeleri işverenler tarafından feshedilmektedir.
  • İşyeri sendika temsilciliğinin ve yöneticiliğinin güvencesi kanunda belirtilmesine rağmen yargının uzun sürmesi, işverenlerin bu hükümlere aykırı davranması nedeniyle işlevsiz hale gelmektedir.
  •  
  • Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu TCK Madde 118 de tanımlanmasına rağmen savcılık ve yargıçlar tarafından sendikal faaliyetleri engelleyenler açısından etkili bir cezalandırma yöntemi olarak kullanılmamaktadır. Sendikal faaliyeti engellenler , suç işlediği mahkeme kararı ile tescil edilenler herhangi bir hapis cezası almamakta cezaları ertelenmektedir.
  • Sendikaların toplantılar düzenleme hakkı, örgütlenme özgürlüğünün temel bir unsuru olmasına rağmen polisler tarafından gözaltı ile tehdit edilmekte, toplantı düzenlendiğinden bahisle işçilerin, sendika yöneticilerinin hakkında ceza davaları açılmaktadır.
İlgili İçerikler

Son Eklenenler