Ana Sayfa Yazı Asgari geçim indirimi nedir? - Av. Ulaş Çam

Asgari geçim indirimi nedir? – Av. Ulaş Çam

İşçi bordrolarında, ücret, fazla mesai, gene tatil mesai, hafta tatili mesai, ikramiye sütunlarının yanı sıra bir sütun daha bulunmaktadır. Bu sütun Asgari Geçim İndirimi sütunudur. Kısaca AGİ olarak ifade edilen Asgari Geçim İndirimi nedir? Nasıl hesaplanır? Ücret midir? Ücret eki midir? Tazminat hesaplamasında dikkate alınır mı? Zamanaşımı süresi ne kadardır?

1.01.2008 tarihten önce AGİ yoktu. Bu tarihe kadar “vergi iadesi” adı altında ödemeler yapılmaktaydı. Ücretli çalışanların o dönemlerde perakende satış fişlerini topladıklarına çok tanık olmuşsunuzdur. Bu tarihten sonra “vergi iadesi” dönemi bitti ve AGİ dönemi başladı. Peki AGİ nedir? Bu sistem Çalışanın ücretinden kesilecek gelir vergisinden, kendisi, eşi ve çocukları için her yıl belirlenen tutarlarda indirim yapılması esasına dayanıyor. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

Asgari Geçim İndirimi nasıl hesaplanır? Belirleyici olan asgari ücrettir.

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık

  • İşçinin kendisi için %50
  • Çalışmayan ve geliri olmayan eş için %10
  • Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına %7,5
  • Üçüncü çocuk için %10
  • Dördüncü ve daha fazla çocuk için %5’er

indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için %15’lik orandan işlem görür. %15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.

Örneğin, evli ve iki çocuğu bulunan ve eşi çalışmayan bir kişinin asgari geçim indirimi oranı; kendisi için yüzde 50, eşi için yüzde 10, iki çocuğu için yüzde 15 olmak üzere toplam yüzde 75 olarak hesaplanıyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aylık brüt asgari ücret ile bulduğumuz oran çarpılıyor ve çıkan tutarın da yüzde 15’i alınarak aylık AGİ tutarına ulaşılıyor. Buna göre örnekteki personelin, kendisi, çalışmayan eşi ve iki çocuğu için 2018 yılında aylık olarak yararlanabileceği AGİ tutarı 228,32 lira (2.029,50 TL x % 75 x % 15) oluyor. Ancak bu tutar, çalışanın ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisinden fazla olamaz.

Asgari Geçim İndirimi, ücret ve ücret eki olarak değerlendirilmediğinden, işçinin tazminat hesaplamalarında dikkate alınmaz. Yani giydirilmiş brüt ücrete dahil edilmez. Eğer işveren tarafından AGİ ödenmemişse, işçi açısından talep süresi 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Yani ödenmeyen her bir AGİ tutarı 5 yıl sonra talep edilemez olacaktır. AGİ’yi ödemeyen işveren İş Kanunu ve Vergi Usul Kanununa uymadığı için suç işlemiş sayılır. Bu durumda Maliye Bakanlığı re’sen veya ikmalen tarhiyat yaparak işverene vergi ziyaı cezası kesecektir. Ayrıca AGİ ödenmemesi halinde işçi tarafından iş sözleşmesi haklı nedenle feshedilebilir. Bu durumda kıdemi uygunsa, işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

 

 

Asgari Geçim İndirimi-AGİ 2018 Hesaplama

 

AGİ Dahil Asgari Ücret 2018

(Net Asgari Ücret = 1.450,91 TL + AGİ)

 

Medeni Durum Aylık Tutar Aylık Tutar
Bekar 152,21 TL 1.603,12 TL
Evli eşi çalışmayan 182,66 TL 1.633,57 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,49 TL 1.656,40 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,32 TL 1.679,23 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,76 TL 1.709,67 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,76 TL 1.709,67 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,76 TL 1.709,67 TL
Evli eşi çalışan 152,21 TL 1.603,12 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 175,04 TL 1.625,95 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 197,88 TL 1.648,79 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 228,32 TL 1.679,23 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 243,54 TL 1.694,45 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 258,76 TL 1.709,67 TL
İlgili İçerikler

Son Eklenenler