spot_img
spot_img
Ana SayfaDerlemeTaşerona kadro : Ne yapmalıyız!

Taşerona kadro : Ne yapmalıyız!

696 SAYILI KHK İLE YAPILAN DÜZENLEME DOĞRULTUSUNDA KAMU TAŞERON İŞÇİLERİNİN BAŞVURULARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bir kısım kamu kurumlarında taşeronlara bağlı olarak çalışan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçişlerine, il özel idareleri ile Belediyelerin taşeron şirketlerinde çalışanların bu kamu kurumlarına ait şirketlerinde işçi statüsünde çalışabileceklerine dair düzenleme getirilmiştir.

Ancak bilelim, bu KHK ile;

 • Taşeronluk sistemi kalkmamıştır, KHK kapsamındakiler için biçim değiştirmiştir. Kamu iştiraki şirketler aracılığıyla taşeronluk kalıcı hale getirilmekte, taşeronluk kamu eliyle hâkim çalışma sistemi olarak inşa edilmek istenmektedir. Yeni taşeron kurumların iktisadi teşekkülleri olacak, işçinin emeği sermaye birikimi yaratmaya devam edecektir.
 • Gelen KHK ile işçinin ücretinde iyileşme olmadığı gibi aynı işi yaptığı kadrolu işçi ile aynı ücreti alması sağlanmamış ve iş güvencesi alanında daha da zayıf bir sistem getirilmiştir.
 • Kadroya alınan taşeron işçiler aynı işi yapan kamu işçileri ile eşit haklara sahip olmayacaktır. Geçiş yaptıkları kurumda çalışan işçilerin ücret ve mali haklarından fazla ücret alınamayacağı fakat daha azı olabileceğine ilişkin düzenleme en temel problemlerdendir. Geçiş yapan işçinin ücreti aynı işi yaptığı kadrolu işçiden daha az ise eşitlenmesini talep edemeyecektir.
 • İl Özel İdareleri ile Belediye ve bazı kamu kurumlarında taşeron işçi uygulaması devam etmektedir. KHK kapsamına girip girmeme yine maliyet esasına göre belirlenmektedir. Yemekhane ve çağrı merkezi gibi personel giderinin yüzde 70’in altında düşebildiği birçok hizmet alım işinde çalıştırılan taşeron işçiler kadro kapsamı dışında kalmıştır.
 • İl Özel İdaresi ve Belediye taşeron işçilerine kadro hakkı verilmemiştir. Bu işçiler, kadrolu kamu taşeron şirket işçisi olarak kalacaklardır.
 • Mevcut durumda zaten çalışmaya devam eden işçiye sınav, mülakat, güvenlik soruşturması bariyerlerinin getirilmesi keyfiliği daha çok arttıracaktır. Buna bağlı olarak iktidara yakın ilişkiler ve siyaseten bağlantılar bulmaya çalışmak şeklinde torpil, kayırmacılık gibi bir çok sorunu beraberinde getirecektir.
 • Güvenlik soruşturmasında işçinin aile bireylerinin hatta yakın akrabalarının bilgileri talep edilecektir. İşçinin ailesinin veya akrabalarının da güvenlik soruşturmasına dahil edilmesi düzenlemedeki önemli sorunlardan biridir.
 • Grev hakkı fiilen ortadan kalkacak ve gerçek bir Toplu İş Sözleşmesi (TİS) yapılabilmesi mümkün olmayacaktır.
 • Yapılan düzenleme ile İktidara yakın sendikalar üye sayısını şişirecek, diğer sendikaların ise çok ciddi üye kaybetme riskleri bulunmaktadır.

BAŞVURU SÜRECİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR !!!

Başvuruya giderken;

 • 11 Ocak 2018 tarihine kadar başvuru yapabilirsiniz.
 • Bağlı bulunduğunuz kamu kurumlarına başvuru yapmak için acele etmeyin!
 • Zira başvuru ile birlikte sizden, taşeronlarda başvuru tarihine kadarki çalışmalarınızdan, haklarınızdan, varsa davalarınızdan ve icra takiplerinden feragat ettiğinize dair taahhüt imzalamanız istenecek!
 • Başvuru formunu gerçeğe uygun doldurun!
 • Taahhüdü imzalamadan önce, başvuru tarihe kadar ki kıdeminiz, yıllık izin haklarınız ve varsa geçmişe dönük haklarınız için güvence isteyin!
 • Vermiyorlarsa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının “kıdem ve yıllık izin hakları ile geçiş sağlanacak” açıklamasını hatırlatın!
 • İmzaladığınız belgeleri kesinlikle taşerona teslim etmeyin! Doğrudan Kurumunuza verin.
 • Taşerona herhangi bir taahhüt vermeniz gerekmemektedir. Unutmayın!

Başvuruyu yaptınız ve taahhüdü imzaladıysanız;

 • Bir süre herhangi bir şey imzalamanız gerekmemektedir. İmzadan uzak durun!
 • Haklarınızdan, dava ve icra takiplerinizden kesinlikle feragat etmeyin. Sınav ve güvenlik soruşturmasından geçtiğiniz açıklanana kadar bekleyin!
 • Yeni sisteme geçişe hak kazananlar listesinde değilseniz; imzadan uzak durun! Hukuki destek alın.
 • Hak kazananlar listesindeyseniz daha önceki taşeron çalışmalarınızdaki tüm haklarınızın güvence altına alınıp alınmadığını yeniden gözden geçirin!
 • Unutmayın! Hiçbir hakkınızdan, davanızdan, icra takibinizden feragat etmek zorunda değilsiniz!
 • Başvuru sırasında sadece taahhütte bulundunuz! Şimdi feragat etmek üzeresiniz! Yeniden düşünün!
 • Tüm aşamalardan sonra kadroya geçmek istiyorsanız, kadrolu işçi sayılmanız için açmış olduğunuz dava var ise, sadece bu davadan feragat edebilirsiniz!
 • Unutmayın! Hiçbir aşama ve koşulda mobing, ücret, fazla mesai, resmi tatil çalışmaları, Toplu İş Sözleşmesi fark alacağı, sendikal tazminat, iş kazası ve meslek hastalığı gibi davalarınız varsa bu davalardan feragat etmek zorunda değilsiniz.

İş güvencesi haktır; kadrolu çalışma hakkınıza sahip çıkın!

Haklarınızı korumak, korunmuyorsa dava etmek haktır; feragat etmeyin!

Çare işçi sınıfının örgütlü ve birlikte mücadelesidir.

Çağdaş Hukukçular Derneği

spot_img
İlgili İçerikler

Son Eklenenler