Güvenlik-Sen’de Son Yaşananlara Dair Açıklama – Güvenlik-Sen İşçi Meclisleri

0

Güvenlik-Sen’de Genel Sekreter Salih Şenol’un Yönetim Kurulu’na çektiği ihtarname ile yönetimin yaptığı üsülsüzlükler ve anti-demokratik uygulamalar kamuoyuna da yansımıştı. Güvenlik-Sen işçi meclisleri konu ile ilgili bir açıklama yayınladılar. Tam metni aşağıdadır:

Bir süredir üyesi olduğumuz DİSK Güvenlik-Sen’de yaşanan kamuoyuna da yansımış gelişmeleri kaygı ile izlemekteyiz. Sendikamızın yönetim kurulunun Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) için yürüttüğü süreçlerde ortaya çıkmış bu durum giderek derinleşmiş ve sendikamızın tüzük ve ilkelerini işlemez duruma getirmiştir. TİS görüşmeleri iş yerinde işçilerin katılmı gözetilmeden gerçekleşmiş, bu süreçlerde hiç bir bilgilendirme yapılmamış, hatta işçiler için yapılan bu TİS’lerde ne talep edildiğinden hiç kimsenin haberi olmadığı bir aptallık durumu yaşatılmıştır. Yüksek Hakem Heyeti’nden çıkan otomatik kararlar sendikanın yaptığı TİS’ler olarak sunulmuş, zaten işlemeyen kurul ve organlar ile hiç bir katılımcı süreç işletilmemiştir. Sendika’da idari görevleri olan uzman ve yetkililer keyfi şekilde görevlerinden ihraç edilmiş, gerekli hiç bir açıklama yapılmamıştır. İş yerlerinde örgütlenme çalışması yapan üyelerimizden, üyelik ve örgütlenme bilgileri saklanmış örgütlenmeye darbe vurulmuş ve çeşitli iş yerlerini sarı sendikaların örgütlemesine dolaylı olarak yol açılmıştır.
Kısa bir süre önce de sendikanın resmi web sitesinde ilan edilmiş tüzükte sendika üyelik aidatları asgari ücretin net %1’i (13 TL) olmasına rağmen, sendika üyelerimizden alınan ilk aidatların brüt asgari ücretin %1’i (16,5 TL) üzerinden kesilmesi durumu yaşanmıştır. Bu 3,5 TL’lik farkı neye dayanarak aldıklarını sorduğumuzda bir gecede sendikanın resmi sitesindeki tüzük değiştirildi. Hiç bir üye bu tüzüğün ne zaman değiştirildiğini bilmediğinden, yönetim kuruluna, 2014 yılında olağanüstü kongre ile değiştirildiğini söyledikleri bu tüzük değişikliğinin tutanaklarını sorulmuştur fakat şu ana kadar hiç bir yanıt alınamamıştır.
Bütün bunlar yetmezmiş gibi, sendikaya giren üyelik aidatları sonucu oluşan ilk gelir, hiç bir mali rapor sunulmadan tamamen şaibeli bir durumda harcanmıştır. Tepkiler üzerine bilanço denilerek hiç bir resmiyeti olmayan paçavra bir kağıt parçası alay edilircesine paylaşılmıştır. Genel Başkan ve görevinin ne olduğu bilinmeyen Cengiz Başaran isimli bir kişiye bu aidatlar ile tüzüğe aykırı şekilde maaş bağlanmıştır ve mali sekretere maaş bağlanması için sendika karar defterine işlenmiştir.
Bu son gelişmeler ancak Güvenlik-Sen Genel Sekreteri Salih Şenol’un yönetim kuruluna çektiği ihtarname ile ortaya çıkmıştır. 4 aydır hiç bir mali raporun yönetim kuruluna sunulmadığı gibi, sendika gelirlerinin yattığı banka hesap bilgileri de yönetim kurulunda paylaşılmamış ve yönetim kurulundaki bir kaç kişinin zaptı altında tutulmuştur. Sendika Genel Başkan Serdar Arslan’ın sendika karar defterini sendikada değil, evinde tuttuğu ortaya çıkmıştır.
Dün itibari ile yönetim kurulu sayısız üsülsüz ve anti-demokratik uygulamalarına bir tane daha eklemiş; İzmir Konak Belediyesi’nde yapılacak ilk delege seçimlerini, iş yerindeki üyelere sadece 2 gün kala bildirmiş, böylece demokratik bir seçim engellenerek, bu gayri-meşru ilişkilerin seçtirilmesi hedeflenmiştir.
Ortaya çıkan sonuç bir kaç kişinin DİSK üyesi ve 5 bin üyeli bir sendikanın gelirlerini ve karar verme yetkisini gayri-meşru şekilde elinde tuttuğu, zapt ettiğidir. İşçilerden soyutlanmış, bir bürokrat kesiminin uygulamalarının bu şekilde sonuçlanacağına defalarca bildirmiştik. Biz Güvenlik-Sen üyesi işçiler ve işçi meclisleri olarak, sendika tüzüğümüzde yazan ilkelere, işçi sınıfının mücadelesine, demokratik katılımcılığa sonuna kadar bağlı olduğumuzu, bu ilkelere ve işçilerin örgütüne darbe vurmaya çalışan hiç bir güce izin vermeyeceğimizi beyan ederiz. Bütün Güvenlik-Sen üyelerini ve görevlilerini sendikamızı savunmaya çağırıyoruz aksi takdir de bu kirli duruma alet olunacağı ortadadır.

Yukarıda saydığımız iddialardan bir tanesine bile yol açan onurlu bir yönetimin istifa etmesi gerektiği açıkken, mevcut yönetim kurulu derhal istifa etmeli, şaibeli durumda olan sendika gelirini sendika kasasına iade etmeli ve yedek yönetim kurulu işçi meclisleriyle beraber demokratik bir yönetim ve sendika için genel kurul düzenlemeli ve yeni bir yönetim seçilmelidir.
Genel sekreter Salih Şenol’un ihtarnamesinde yönetim kuruluna hatalarından dönmesi aksi takdirde hukuki işlemler için başvuracağını bildirilen süreyi 26 Aralık Pazartesi saat 12:00’ye kadar uzatmasını talep eder, Güvenlik-Sen Yönetim Kurulu bu son ihtarı da dikkate almadığı takdirde, genel sekreter ile bu haklı davayı başlatacağımızı, suç işlemiş herkesten hesap soracağımızı bildiririz.
Güvenlik-Sen İşçi Meclisleri

Share.

Comments are closed.