Birleşik Metal ve Nakliyat-İş’ten ortak açıklama: Kani Beko kişisel ihtiraslarıyla üye işçilerin iradesine saygısızlık yapmıştır

0

1 Mayıs’a sayılı günler kala DİSK Genel Başkanı Kani Beko, görevinden istifa ederek 24 Haziran’daki seçimler için CHP milletvekilliği adaylığına başvuruda bulundu. Konuyla ilgili DİSK’e bağlı sendikalardan olan Birleşik Metal-İş ve Nakliyat-İş, “DİSK Genel Başkanlığı kutsaldır ve asla hiçbir görevle değiştirilemeyecek kadar değerlidir.” başlığıyla ortak bir açıklama yayımladı.

1 Mayıs’ın yaklaşması ile beraber sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri katılacakları 1 Mayıs alanlarını çoktan duyurmuşlardı. Birleşik Metal-İş ve Nakliyat-İş Sendikalarının “1 Mayıs Taksim’dir” çağrısına karşılık, DİSK’in 1 Mayıs’a, doğa katliamı olan Maltepe Dolgu Alanı’nda katılacak olması büyük tepki toplamıştı. Akabinde 1 Mayıs’a sayılı günler kala DİSK Genel Başkanı Kani Beko, görevinden istifa ederek CHP milletvekilliği adaylığı için başvuruda bulundu.

Kani Beko’nun sendika içerisindeki yetkili organlara herhangi bir danışmada bulunmadan istifa etmesini eleştiren DİSK içerisindeki devrimci sendikalar Birleşik Metal-İş ve Nakliyat-İş, ortak bir açıklama yayımladı. Üye işçilerin iradesinin hiçe sayıldığı ve bu hareketin işçi sınıfına büyük saygısızlık olduğunu belirttiler.

Açıklamanın tam metni ise şu şekilde:

DİSK Genel Başkanlığı kutsaldır ve
asla hiçbir görevle değiştirilemeyecek kadar değerlidir.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, yetkili organlarına danışmadan görevinden istifa ederek CHP listelerinden milletvekili adaylığına başvuru yaptığını üzülerek basından öğrenmiş bulunuyoruz.

Bundan iki yıl önce yapılan tartışmalı kongrede DİSK’in Genel Başkanlık görevine getirilmiş bir kişinin, böylesi kritik bir dönemde milletvekilliği uğruna görevini bırakmış olmasını DİSK üyesi işçilerin iradesine karşı yapılmış büyük bir saygısızlık ve sorumsuzluk olarak değerlendiriyoruz.

DİSK Kongresinden bu günlere kadarki süreç bizleri haklı çıkartmıştır. Çünkü Kani Beko, DİSK’in tarihsel mücadele birikimini, kazanımlarını kavrayamadığını, taşıyamadığını temsiliyeti ile ortaya koymuştur. İlkelerinden, tarihsel mücadele geleneklerinden, sınıftan uzaklaşan bir DİSK vardır bu dönemde. Milletvekilliği adaylığı da bu sürecin son halkası olmuştur.

DİSK 1967 yılında örgütsel bağımsızlık ve sendikal demokrasi ilkelerinden yola çıkarak kurulan, demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışını büyük bir mücadele azmiyle birleştirerek işçi sınıfı tarihine damga vurmuş saygın ve büyük bir konfederasyondur.

Şanlı 15-16 Haziran, faşizme ihtar eylemleri, DGM direnişleri, 1 Mayıs Taksim Mitingleri ve daha nice grevler direnişler, eylemler bu kutsal çatı altında ilkelerden asla taviz verilmeden gerçekleştirilmiştir. Özellikle birinci kurucu başkan olan ve işçi sınıfının büyük önderi Kemal Türkler’in şahsında billurlaşan DİSK Genel Başkanlığı görevinin çok ama çok özel bir yere sahip olduğu tartışılmaz bir gerçektir.

DİSK ilke, anlayış ve mücadelesiyle DİSK olmuştur. DİSK’i var eden bu değerler ve yıllar içinde elde ettiği saygınlık, kişisel çıkarlar ve siyasal hırslar gözetilerek başka hiçbir parti, kurum ve yapıyla eşleştirilemez, değiştirilemez ve terk edilemez; bu en azından bizler için böyledir.

Nitekim Kemal Türkler kendisine yapılmış benzer teklifleri “benim işçi sınıfına verilmiş bir sözüm ve onlara ödenecek bir görev borcum var” diyerek reddetmiş, kutsal addettiği DİSK Genel Başkanlığı görevini milletvekilliği adaylığına tercih etmiştir. Bu nedenlerle DİSK Genel Başkanlığı kutsaldır ve bunu kavrayabilecek insanlar için milletvekilliği de dahil asla hiçbir görevle değiştirilemeyecek kadar anlamlı ve değerlidir.

Ancak öyle anlaşılıyor ki bazı kişiler için işçi sınıfı ve DİSK’e ait değerler, görev ve sorumluluk duygusu gibi kavramlardan ziyade kişisel ihtirasları ön planda tutulmaktadır.

Bizler yıllarca DİSK çatısı altında mücadele veren sendikalar olarak DİSK’in anlayış ve ilkeleri doğrultusunda mücadelemizi sürdürmeye ne kadar kararlıysak tersi yönündeki tüm davranışların da aynı kararlılıkla karşısında olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Bu vesileyle kamuoyu nezdinde Kani Beko’nun girişimini şiddetle kınıyor ve DİSK Genel Başkanlığı görevinin başka hiçbir görev için bir basamak olarak kullanılamayacağını ve kullanan her kim olursa olsun karşısında ilkeli işçileri bulacağının bilinmesini isteriz.

            DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası                                           DİSK/Nakliyat-İş Sendikası

Share.

Comments are closed.