Ana Sayfa Dosya İSYANIMIZ BÜYÜYOR!: 2021'in İşçi Direnişleri ve Grevleri

İSYANIMIZ BÜYÜYOR!: 2021’in İşçi Direnişleri ve Grevleri

İşte, 2021 yılında devam eden işçi direnişleri ve grevler..

 •  Migros depo işçilerinin direnişi

Migros depoda pandemi başladığından beri COVID-19’a rağmen dip dibe, hijyenik olmayan soğuk depolarda, mobing ve baskı altında, kadın işçiler ayrıca erkek amirler tarafından sözlü ve fiziksel tacize uğrayarak çalıştırıldı.

Kölelik şartlarına karşı örgütlenmeye başlayan depo işçileri haklarını yedirmedikleri, amirlerden hesap sordukları için sürgüne ve ücretsiz izne gönderildiler.

Migros Şekerpınar depoda, içlerinde DGD-SEN üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 70 işçi ücretsiz izne çıkarıldı. Kendilerine hiçbir evrak verilmeden, önceden bildirilmeden pandemi bitene kadar ücretsiz izinde oldukları söylenen işçilerin yerine ise hızlıca yeni işçiler alınarak depo 24 saat aralıksız çalıştırılmaya devam edildi.

Mağaza rafları virüs saçan ve halk sağlığını tehlikeye sokan Migros daha fazla kar uğruna işçileri açlığa mahkum etti. Pandemiyi bahane eden patronlara devletin sunduğu koz olan ücretsiz izne zorlanan 40 Migros işçisi, 4 Ocak’tan bu yana depo önünde direniyor ve kent merkezlerinde çeşitli Migros mağazalarında kasa kilitleme eylemleri yapıyor.

 • PTT-SEN ve PTT KARGO-SEN yöneticilerinin İzmir ve İstanbul’daki direnişleri

Nisan 2019’da PTT A.Ş bünyesinde çalışan taşeron işçilerin kurduğu bağımsız sendika PTT-SEN ve PTT-Kargo-SEN kısa sürede ülke barajını aşarak 2020 yılında ilk toplu sözleşmesini imzaladı.

Ancak sendikalaşmayla beraber işçilerin hakları için baskı uygulaması giderek işveren ve devleti rahatsız etti. Bağımsız sendikaları kurup yönettikleri için Kod 29 ile işten çıkarılan, ücretsiz izne çıkarılan 14 PTT taşeron işçisi, devlet kurumu olan PTT’ye anayasa ve yasaların uygulanması ile işlerine iadelerini talep etmek için İstanbul Sirkeci PTT Başmüdürlüğü ve İzmir Bayraklı Posta İşleme Merkez Müdürlüğü önünde direnişe başladı.

https://twitter.com/pttsendika/status/1357629837159133185?s=20

Karşılarında herhangi bir cevap bulamayan sendika yöneticileri, muhatap bulabilmek için Ankara’ya gitti. PTT Genel Müdürlük önünde abluka ve polis saldırısıyla karşılaşan işçiler ve sendika uzmanları gözaltına alındı.

Ne işkolu barajları ne patronların usulsüzlükleri ne de devletin kolluk güçlerinin engellemeleri örgütlenme çalışmalarını ve direnişlerini kıramadı. Sendika yöneticileri tüm saldırı ve engellemelere rağmen direnişlerini İstanbul ve İzmir’de sürdürme ve merkezleri ziyaret ederek örgütlenme faaliyetlerine devam etme kararı aldı. Daha güçlü daha direngen bir şekilde mücadeleyi sürdürerek, 14 bin taşeron işçisinin sesini, talebini dile getirmeye, haksızlık ve hukuksuzluklara karşı fiili meşru direnişlerine devam ediyorlar.

 • Ermenekli maden işçilerinin direnişi

Cenne sahasının kömür satış ruhsatı olmadığı için orayı arama tarama sahası olarak göstermişti. Çıkarılan kömürü usulsüz bir şekilde Seba madenciliğe taşıyıp, yine kendilerine ait başka bir saha olan madene taşıyıp, kömür buradan çıkmış gibi göstererek ardından satışını gerçekleştiriyorlardı.

Yıllardır bu şekilde hem devleti hem kurduğu mafyavari ilişkileri arkasına alarak işlerini yürüten ve hiçbir cezayla karşılaşmayan Özbeyler, işçilerin ve kendi iradeleriyle kurduğu bağımsız sendika Bağımsız Maden İş Sendikasının güçlenmesiyle işleri tersine döndü.

Meslek hastalıklarına, sakatlıklarla yaşamaya terk edilen, yoksulluğa, açlığa, ölüme mahkum edilmiş madenciler tüm bunlara karşı hala alamadıkları tazminat hakları için Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde 12 Ekim’de Somalı Uyar madencilik işçileri ve Ermenekli Özbey madencilik işçileri olarak Ankara’ya doğru yürüyüşe başladılar.

Özbeylere ait Uyar ve Seba Madencilikte çalışan maden işçileri, çeşitli gerekçelerle kapatılıp içleri boşaltılan Turab, Özkar, Fetih ve Birsa maden işçileri patronların el koyduğu tüm alacakları ve iş güvenliği önlemlerine uygun şekilde çalışmak için Soma ve Ermenek’ten eş zamanlı olarak yürüyüş başlatan madenciler Soma’da abluka altına alındı. Ermenek’te ise jandarma madenci ve ailelerine biber gazı ve plastik mermiyle saldırdı.
Vazgeçmeyip direnişe devam eden madencilerden Somalı Uyar madencilik işçileri haklarını alacaklarına dair söz alırken Ermenekli madenciler mücadeleyi sürdürüyor.

 • Bimeks işçilerinin direnişi

https://twitter.com/bimeksdirenisi/status/1354374852724068352?s=20

4 yıldır iflasını açıklamayan BİMEKS, bir gün borçlarımı ödeyeceğim diyerek 1500 işçinin haklarına çöktü. BİMEKS soygununun ana karakterleri ise lüks ve saygın hayatlarını sürdürüyor. Eski SPK Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi akademisyeni Vedat Akgiray, bir yandan üniversitede hocalığa devam ederken bir yandan da canlı yayınlarda Boğaziçi Üniversitesi’ni temsilen Finans Profesörü olarak konuşmalar yapmakta. BİMEKS’in imajını kurtaran Ahmet Akgiray, Özyeğin Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde ders verirken bir yandan da Türkiye Uzay Ajansı’nın yönetimine alınmış durumda.

BİMEKS işçileri gasp edilen tazminat ve maaşlarını almak için 4 yıldır türlü yollar deneyerek çıkış yolu aradılar. Artık yeter diyerek bir araya gelen 1500 BİMEKS işçisi, gasp edilen tazminat ve maaşlarını söke söke almak için direnişe geçtiler.

2016 yılından bu yana özlük haklarını alamayan 1500 Bimeks işçisi eski SPK Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi akademisyeni Vedat Akigray ve oğulları Ahmed, Murat Akigray’lara kafa tutuyorlar. Direnişçiler, mücadeleye başlamalarından bu yana 2 ayda 17 kez gözaltına alındı, 4 kişiye yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol şartı getirildi, sayısız kez patronlar tarafından tehdit edildi ve aşağılandı. Ancak Bimeks işçilerinin mücadelesi cesaretle, azimle devam ediyor.

 • AtlasGlobal işçilerinin direnişi

Her dönemde iktidar ile ilişkilerini koruyan emlak zengini ailenin çocuğu Ali Murat Ersoy, AtlasGlobal dışında AKFE İnşaat, Atlantik Uçuş Okulu, ATSTEAM Bakım Şirketi gibi başkaca şirketleri ve otelleri bulunuyor.

AtlasGlobal’de kaptan pilotlar 3 aydan fazla, diğer çalışanlar ise 3 aydır maaşlarını alamadan yaklaşık 2 bin personel çalışmaya devam etti. 3 ayın ardından pilotların uçakları kaldırmayacağını açıklamalarının hemen ardından Murat Ersoy şirketin iflasını açıkladı.

“Yeni şirket kuracağım beni dava etmeyeni işe alırım”, “siz bizim nasıl bir aile olduğumuzu daha anlamamışsınız”, “beni dava edenlerin paralarını ödemem” gibi söylemlerle bizi sindirmeye çalışan Murat Ersoy aylarca çalışanların maaş ve tazminatlarına çöktü.

Kasım 2019’dan beri maaşlarını alamayan, içeride kalan maaşlarıyla beraber kıdem tazminatlarını almaya kararlı AtlasGlobal çalışanları eylemlerine başladı. Kaptan pilotlar, hostesler, havaalanı personelleri, kabin amirleri ve şirketin beyaz yakalılarını, yani tüm AtlasGlobal çalışanlarını kapsayan A.Z.A.P. (AtlasZedeler Adalet Platformu) kuruldu.

Kendilerine muhatap arayan AtlasGlobal çalışanları, genel merkezlerde ve Murat Ersoy’un kardeşi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Aksoy’un sahibi olduğu ETS Genel Müdürlüğünde eylemler gerçekleştirdiler. Eylemler sırasında gözaltına alınan işçiler haklarında maddi ve manevi tazminat açılırken mücadelelerini sürdürüyorlar.

 • Reysaş Kastomanu Tüvtürk, Şanlıurfa/Polçak, Muğla TüvTürk işçilerinin direnişi

Nakliyat İş Sendikası, Şanlıurfa’da Polçak, Kastamonu ve Eskişehir’de Reysaş ve Muğla’da Muğla Taşıt Muayene İstasyonlarında örgütlenme faaliyeti başlatmış ve kısa sürede yasal çoğunluğu sağlamıştı. Ancak sendikalaşmanın duyulmasıyla işveren baskılarla, tehditlerle, silah göstererek işçileri sendikadan istifaya zorladı. İstifa etmeyen üyeleri ise tazminatsız işten çıkardı.

Muğla Taşıt Muayene İstasyonlarında 18 üye tazminatsız işten çıkartılmıştır. İşten atılan Nakliyat-İş üyeleri 13 Ağustos 2018 tarihinden beri işyerlerinin önünde hakları için mücadeleye, direnişe devam ediyorlar.

Reysaş Taşıt Muayene İstasyonlarında, işveren 15 üyeyi 21 Kasım’da işten çıkartmıştır. Üyeler aynı gün direnişe başladılar.

Şanlıurfa/Polçak Taşıt Muayene İstasyonunda işveren, 11 üyeyi 13 Kasım’da işten atmış, üyeler ise 19 Kasım’da direnişe başlamıştır. İşveren sonraki günlerde de işçi sendikası düşmanlığına devam etmiş ve değişik zamanlarda 7 üyeyi daha işten atmıştır.

 • Milas Kömürcüoğlu/Çınartaş işçilerinin direnişi

Muğla Milas’ta Kömürcüoğlu Grubun işletmelerinden Çınartaş’ta işçiler anayasal haklarını kullanarak Nakliyat İş’e üye oldular. Ancak işveren, işçilerin sendikal hakkını gasp ederek sendikalı işçileri işten çıkardı. Nakliyat İş’e üye 11 işçi 2020 Mayıs ayında direnişe başladı.

 • Uzel Makina işçilerinin mücadelesi

15-16 Haziran direnişlerinde öncü fabrikalardan Uzel’de çalışan 2 işçi 1977 1 Mayıs katliamında yaşamını yitirmişti. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Türk- Metal Sendikası’nın örgütlendiği ve 2 bin 200 işçinin çalıştığı fabrika, 2008 yılından itibaren tasfiye sürecine girdi.

Maaşları aylarca verilmeyince işçiler kendiliğinden eyleme başlayarak 17 gün boyunca fabrikadan çıkmadı. Türk Metal’in tüm hakların verileceğine dair işçilere söz vermesi üzerine eylem sona erdi. Ancak aradan geçen yaklaşık 13 yılda işçilerin hiçbir hakkı verilmezken Türk Metal de mücadeleden çekilerek işçileri yalnız bıraktı.

13 yılın ardından Uzel Makine işçileri fabrika önünde direniş çadırı kurdu. İşçiler, DİSK’e bağlı Nakliyat İş Sendikası öncülüğünde direnişlerine devam ediyor.

 • Samsun Çorum Nakliyat Ambarı (Soner Aydar) işçilerinin grevi

17 Ocak 2020’den beri patronun işçi sendika düşmanlığı nedeni ile sözleşme imzalamadığı Samsun Çorum Ambarındaki grev sürüyor.

Yenibosna Yeditepe Tır Garajında faaliyet gösteren Samsun Çorum Nakliyat Ambarı (Soner Aydar) işyerinde Nakliyat İş Sendikası çoğunluğu sağlayarak yetki belgesi aldı. Ancak patron sendika düşmanlığı yaparak toplu sözleşme masasına oturmadı 17 Ocak 2020’de işçiler grev kararı aldı.

 • Cargill işçilerinin direnişi 

Cargill direnişi, Ocak 2021’de 1000 günü devirdi.

Uluslararası tarım şirketi Cargill, Bursa Orhangazi’deki fabrikasında Tek Gıda-İş’te örgütlenme girişiminde bulundukları gerekçesiyle 17 Nisan 2018’de 14 işçiyi işten çıkarmıştı.

İşçiler bunun üzerine direnişe geçti. Önce Orhangazi’deki fabrika önünde giriş çıkışlarda eylemlerini sürdürdüler. Yeri geldi İstanbul’a yürüyerek gittiler, yeri geldi gözaltına alındılar. Ardından direnişlerini İstanbul’daki Palladium AVM’de bulunan Cargill Merkezi önüne taşıdılar. Yağmurda, karda, kışta sokakta yatıp kalktılar. Son olarak Ankara’da Tarım ve Orman Bakanlığı önünde yapmak istedikleri eylem engellendi, sendikanın Ankara şubesi önünde gözaltına alındılar.

İşçiler, direnişin 916. gününde İstanbul Genel Merkezi önündeki on haftalık eylem takvimlerinin sonuna geldiklerini açıklayarak mücadeleye devam edeceklerini duyurdular.

İşçilerin açtığı davalarla direnişin ilk zamanlarında Bursa Bölge Adliye Mahkemesi dava açan 12 işçiyi haklı bulmuş, sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarıldıklarına hükmetmiş ve işe iade kararı vermişti. Ancak mahkeme kararına uymayan Cargill yönetimi, işçileri işe geri almamakta ısrar ediyor.

 • Karaman Döhler fabrikası işçilerinin direnişi

 

Karaman’da bulunan Alman Gıda Fabrikası Döhler’de Tek Gıda İş Sendikası’na üye olan 12 işçi kod29 ile tazminatsız işten çıkartıldı, 6 işçi ise ücretsiz izne zorlandı.

Döhler’de yetkili sendika olan Tek Gıda İş Sendikası’na üye işçilerden 18’i sendikanın Toplu İş Sözleşmesi yapmasının önüne geçmek için işten atıldı ve ücretsiz izne zorlandı. İşten atılan işçiler fabrika önünde direnişlerini sürdürüyor.

 • Çorum Ekmekçioğulları işçilerinin direnişi

İş güvenliğinin olmadığı Çorum Ekmekcioğulları’nda işçiler tehlikeli kimyasal maddelerin içinde zor ve ağır şartlarda çalışıyordu. Sorunların çözülmemesine karşılık işçiler, Birleşik Metal İş’e üye olmaya başladılar. Fakat sendika düşmanı patron, üye işçileri kod 29 ile tazminatsız işten çıkardı.

İşten atılmalarının ardından işçiler direnişe geçti.

 

 • Systemair HSK, Baldur Süspansiyon ve Özer Elektrik direnişleri

Birleşik Metal İş Sendikasına üye oldukları için patronlar işçileri tazminatsız şekilde işten atılan ve ücretsiz izne çıkarıldılar. Direniş başlatan Systemair HSK, Baldur Süspansiyon ve Özer Elektrik işçileri 24 Kasım 2020’de Ankara’ya yürüyüş başlattılar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetlet Bakanlığı önünde yürüyüşlerini bitirmek isteyen işçiler, Ankara’da polis saldırısıyla karşı karşıya kaldı.

 • SML işçilerinin direnişi

İstanbul Beylikdüzü’nde Zara, H&M ve Bershka gibi uluslararası dev moda markalarına üretim yapan SML Etiket fabrikası, içlerinde DİSK/Tekstil üyelerinin olduğu 22 işçiyi, küçülmeye gitme gerekçesiyle 28 Ocak’ta işten çıkardı. İtiraz eden işçiler güvenlikler tarafından fabrikadan dışarı atıldı. İşten çıkarma yasağına rağmen çıkarılan üç kadın işçi Nazan, Seçil ve Derya, 3 Şubat’tan bu yana fabrika önünde direnişteler.

Direnişçi işçiler, SML Etiket firmasıyla iş yapan tüm firmaların kapısına dayanarak hesap sormaya devam ediyorlar.

 • Sinbo direnişi 

Fabrikada kötü çalışma koşullarına karşı örgütlenmeye başlayan işçiler, salgın bahanesiyle ücretsiz izne çıkarıldı. İki aylık sürenin ardından işçilerin ücretsiz izinleri ikinci kez uzatıldı. Sinbo yönetimi pandemiyi bahane ederek işçileri ücretsiz izne çıkardığını ifade etse de 600’e yakın kişinin çalıştığı fabrikada sadece sendikal faaliyet yürüten 6 işçi ücretsiz izindeydi. 31 gün süren direnişin kazanımla sonuçlanmasının ardından direnişçi işçilerden biri KOD 29 ile işten atıldı ve direnişleri fabrika önünde devam ediyor.

 • Galataport inşaat işçilerinin direnişi

Galataport şantiyesinde Anel Elektrik bünyesinde çalışan Dev Yapı-İş üyesi işçilerin ücretlerinin ödeneceğine dair verilen sözler tutulmadı. Ödemelerin 10 gün gerçekleşmemesi üzerine işçiler 9 Şubat’ta Galataport İrtibat Ofisi önünde eyleme başladı.

 • Kayı İnşaat direnişi

Kayı İnşaat’ın Cezayir ve Litvanya şantiyelerinde çalışan inşaat işçileri, 2019’un Aralık ayında Cezayir’de grev yaparak arabuluculuk sözleşmeleri imzaladıklarını ve 2020 Mart ayında hak edişlerinin ödeneceğinin taahhüt edilmesine rağmen hak ettikleri ücretleri alamamıştı.

Yaklaşık 350 işçinin alacakları iki yıla yakın süredir hala ödenmedi. Adana, Mersin, Hatay, Ankara, Kayseri, Mardin, Elazığ, Sakarya, Kocaeli illerinden İstanbul’a gelen işçiler, 12 Ocak’ta İnşaat Sen öncülüğünde eylemlere başladı. Sendika, hukuki süreç nedeniyle fiili eylemlere ara verdiğini duyurdu.

 • Kadıköy Belediyesi grevi

Genel İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu şube Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu şube Maltepe Belediyesi’nde çalışan işçiler taleplerinin karşılanmaması üzerine grev kararı astı.

Gece saatlerinde Genel İş Sendikası, Kadıköy Belediyesi ile masaya oturup işçilerden gizli olarak sözleşme imzaladı. Sendika, karda kışta sokaklarda mücadele eden ve grev iradesi gösteren işçileri yöneticilere tek bir imzayla sattı.

 • BTS’li işçilerin direnişi

KESK bağlı Birleşik Taşımacılık Sendikası’nın (BTS) üyesi 23 işçi hiçbir gerekçe gösterilmeden sürgüne gönderildi. BTS, ihraç ve sürgün kararlarının iptal edilmesi talebiyle İzmir Alsancak Gar önünde oturma eylemi başlattı.

Bu kişilerden 11’i mahkeme kararlarıyla eski görev yerlerine döndü, 9 kişi hakkında ise yargı süreci devam ediyor.

 •  İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan İZENERJİ A.Ş. ve İZELMAN A.Ş.’de çalışırken İzmir Valiliği’nin haklarında başlattığı güvenlik soruşturması sonucunda 20 Ekim 2020 tarihinde iş akitleri “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış” olan KOD 29 gerekçesiyle feshedilen DİSK/Genel-İş Sendikası üyesi 16 işçi, belediye binası önünde direnişe başladı.

 • İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Eğitim Emekçilerinin oturma eylemi

Yerelde işsizliği azaltmak için açılan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nda çalışan eğitimciler, taşeron sisteme karşı direnişe başladı.

Meslek edindirme kursunda taşeron firma her yıl değiştiği için süreli iş sözleşmesi imzalanıyor. Pandemi kısıtlamalarıyla nedeniyle eğitmenler hiç ders açılamıyor ya da kısa süreli ders verebiliyorlar. Taşeron sistem sebebiyle 10 ay çalışabildikleri için de devamlı sigortaları bulunmuyor.

Kadrolu çalışmak talebiyle eğitmenler, 28 Aralık’ta Meslek Fabrikası merkez binasında oturma eylemi başlattılar. Müzakere sürecine girilmesi nedeniyle Belediye Binası önündeki eylemlere ara verilmiş durumda.

 • Yemeksepeti-Banabi işçilerinin sendikal mücadelesi

Yemek şirketlerinin önde gelen isimlerinden YemekSepeti, pandemi ile beraber motorlu kurye sayısını artırdı. Sipariş geciktiğinde ise işçilerin ücretinden kesinti yaptığı için işçileri hız yapmaya ve canları pahasına çalıştırıyor. Mobingler sebebiyle pandemi döneminde 160 motorlu kurye hayatını kaybetti.

YemekSepeti ayrıca sendika düşmanlığı yapıyor. Yaşanan haksızlıklara ve iş cinayetlerine karşı Nakliyat İş Sendikası faaliyet yürütmeye başladı. Örgütlenmeyi resmi evraklarda sahtecilikle işkolunu değiştirerek sendikal örgütlenmeyi engellemeye çalıştılar. Ancak işçiler sendikalaşmaya dair mücadelelerini sürdürüyor.

 • Aydın Büyükşehir ve Aydın Efeler Belediyesi

Aydın’da Valilik tarafından Efeler ve Germencik belediyelerine yazı göndermesiyle güvenlik soruşturması bahanesiyle 80 işçi işten atıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesinde 34, Efeler Belediyesinde 25, Germencik Belediyesinde 21 olmak üzere toplam 80 işçinin işine yüz kızartıcı suç nedeni olarak bilinen Kod-29 maddesiyle son verildi.

 • Şişli Belediyesi KentYol Direnişi

Şişli Belediyesi işçileri, zabıtanın zorla direniş alanlarını dağıtmasına, gözaltı uygulamalarına ve yoğun baskılara rağmen 435 gündür belediye binası önünde direniyorlar. İşsizlik maaşı dahi olmadan süren direnişin talebi işe iade.

 • Menemen Belediyesi

Meneme Belediyesi’nde CHP’li belediye başkanının görevden alınıp, yerine AKP’li başkanın ”seçilmesinden” sonra Ocak 2021’de 661 işçinin iş akdi askıya alındı. Belediye-İş’te örgütlü olan işçiler, Menemen Belediyesi Binası önünde bekleyişlerini sürüyor.

 • Yasin Kaplan Halı Direnişi

Antep’te Yasin Kaplan Halı’da çalışan Disk Tekstil’e üye 16 işçi kod29 ile tazminatsız işten çıkarıldı. İşten atılan işçiler fabrika önünde direniş başlattı.

 • Mesut Toprak

Mesut Toprak, Mapfre Sigortaya bağlı Tur Asist firmasında çalışırken, ağır çalışma koşullarına itiraz ettiği için haksız bir şekilde KOD 29 ile işten çıkartıldı. Tur Asist firma binası önünde gerçekleştirdiği basın açıklamaları ile hukuki süreci, KOD 29’a karşı mücadelesi eşzamanlı biçimde devam ediyor.

 • Halk Oyunları Emekçileri Platformu

Halk oyunları eğitmenleri ve usta öğreticileri, korona virüsü salgını sürecinde yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi isteğiyle bir araya gelerek Halk Oyunları Emekçileri Platformu’nu kurdu.

15 binin üstündeki halk oyunları eğitmeninin ve sahne sanatlarının emek sarf eden sayıları binleri aşan emekçilerin seslerini duyurmak ve mağduriyetlerine çözümler üretebilmek ve değerlerin yok olmasını engellemeye çalışmak amacıyla kuruldu.

17 Şubat günü Kadıköy Süreyya Operası önünde seslerini duyurmak için bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. Basın açıklamasında, il il örgütlenmelerini sürdüreceklerini ve eylemlerine devam edeceklerini duyurdular.

 

İlgili İçerikler

Son Eklenenler