Ana Sayfa Haber Güvenlik-Sen İşçi Meclislerinden Açıklama

Güvenlik-Sen İşçi Meclislerinden Açıklama

KAMUOYUNA DUYURU: Sendikalar İşçi Meclislerinindir

Bizler DİSK/Güvenlik-Sen’e üye güvenlik işçileri olarak sorunlarımızın çözümünün tek başına hiç bir bürokratik yapıya, kuruma veya temsili siyasi uzantıya terk edilemeyeceğini, çözümün sadece işçi iradesini hakim kılmayı garanti edebilecek araçlarla mümkün olduğunu savunan örgütlenme ve dayanışma anlayışı içerisindeyiz.
Bu süreçte ortak çıkarların dışında başka amaçlar doğrultusunda hareket edecek olanlar olacaktır; lakin bizler yine en başından beri olduğu gibi her şeyden önce işçilerin bu sürecin aktif öznesi olduğu ve işçi iradesini yansıtan işçi meclislerini hakim kılacak sendikal faaliyetlerin sürdürülmesinden yanayız.
Bu sömürü düzeninde biz isçilere bunca sorun dayatılırken, sadece kağıt üstünde yetkilendirilmiş yöneticilerin yönetimsel anlamda bizatihi kendilerinin soruna dönüşebiliyor olması üzücüdür. En son gözlenen gibi, İstanbul Üniversitesi’nde sürdürülen sendikal faaliyet esnasında, istenilmesine rağmen sendika üye listelerinin örgütlenme yapan işçilere verilmediği, bu nedenle yeni üye kazandırma çalışmasının baltalandığı ve buranın Güvenlik-İş sarı sendikasına terk edildiği açıktır. İşçi iradesini yansıtmayan bu şekilde bir yönetim anlayışını istemiyor ve tanımıyoruz. İlle de yetki  birilerinde olacaksa, o da işçi ve dahil olduğu işçi meclisleridir; sendikal süreçte ilgili kararlar işçiler tarafından burada alınır, kağıt üstünde yönetici olarak yetkilendirilenler de alınan bu kararları uygular ve süreç bu şekilde işler.
İşçilerden aidat olarak toplanan ücretlerden sendika başkanına, yönetim kurulu üyelerine, bölge temsilcisi veyahut sendikanın uzmanlarına profesyonel çalışan olarak maaş bağlanıp ücret ödenmesi işçi ile yönetici arasında kötürüm ve haksız bir ilişki doğurmaktadır. Ancak profesyonel çalışmanın zorunlu olduğu istisnai durumlarda, aidat alınan işçilerin çalışma koşullarının üzerinde bir refah sağlamayacak, minimum ücretlerde istihdam söz konusu olabilir ve aidatlar asıl olarak il veya bölge sendika bürolarının giderlerinin ve örgütlenme giderlerinin karşılanması için ortak bir kararla kullanılabilir ve bu aidatlar da cüzi bir miktarı geçmez.
İşçinin, kendi menfaatlerinin peşinde koşan yöneticilere değil gerçek anlamda ve her durumda yanında olan  işçilerin birliği ve iradesine ihtiyacı vardır.
Dolayısıyla sendika merkezini şeffaf olmaya, sendikayı derhal işçi meclislerine terk etmeye çağırıyoruz. Adı devrimci olan sendikada sendika ağalarına, bürokratlarına ve sarı sendikacılığa asla yer yoktur.
Kahrolsun kapitalizm ve her türlü emek sömürüsü düzeni! Yaşasın sendikal mücadelemiz…

Güvenlik-Sen İstanbul İşçi Meclisi

İlgili İçerikler

Son Eklenenler