Sendikalar 1 Mayıs’a hazırlanıyor | “1 Mayıs’ta Taksim’de olmak bize 1977’den kalan sorumluluktur”

0

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü. İşçinin, emekçinin mücadele örgütleri olmasını beklediğimiz sendikaların bu yıl 1 Mayıs’ı hangi taleplerle ele aldıklarını, örgütlü oldukları işyerlerinde 1 Mayıs’a dair ne tür planlamalar içinde olduklarını ve kitlesel olarak 1 Mayıs’ı nerede kutlayacaklarını sizler için bazı sendikalara sorduk.“Sendikalar 1 Mayıs’a hazırlanıyor” yazı dizisinin ilk bölümünde Nakliyat-İş Sendikası, KESK ve Lastik-İş Sendikası’nın yaklaşımlarını paylaşmıştık.Yazı dizisinin ikinci bölümünde ise; Sosyal-İş Sendikası, Birleşik Metal-İş Sendikası ve Deriteks Sendikası’nın yaklaşımlarını derledik.

Sosyal-iş Sendikası: “1 Mayıs 2018’de emekçiler barışı haykıracaktır.”

Sosyal-İş Genel başkanı Metin Ebetürk, ülkenin içinde bulunduğu OHAL koşulları yanında; savaş ve gerçekleşecek olan seçimin kaygısı içine düşün iktidarın gün geçtikte emekçilerin üzerinde daha fazla baskı kurduğununu belirtti. Yaşanan durumu partizanlık, adaletsizlik, ayrımcılık ve keyfilik olarak tanımayalan Ebetürk, bu koşullardan ötürü demokrasi talebinin en güçlü şekilde ortaya konulması gerektiğini söyledi.

Sosyal-İş Sendikası 1 Mayıs taleplerini ise şu şekilde sıraladı;

Kısaca; çağdaş, katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi için;

– Tüm dünyada kalıcı bir barış için,

– Taşeronluk başta olmak üzere her türlü güvencesiz-kölece çalışma biçimlerinin son bulması için,

– Her türlü ayrımcılığın, partizanlığın, adaletsizliğin, kamplaştırma ve kutuplaştırmaların son bulması için,

– Şekerde özelleştirme kararının geri çekilerek, şeker tekellerine tanınan imtiyazların iptal edilmesi ve pancar üreticilerin korunması için DİSK Sosyal-İş Sendikası olarak; 1 Mayıs Alanlarına olanca gücümüz ile katkı sunacağız.

1 Mayıs hazırlıklarının çalışmasının işyerlerinde hazırlanarak katılmanın başından beri geleneği olduğunu belirten Ebetürk;

 Bunun sınıfsal ve örgütsel açıdan katkıları olduğu bir bir gerçektir. Bu dönem temel çalışmamız; üyelerde bir mayıs bilincini güçlendirerek, katılımı arttırmaya yönelik bir stateji uygulanacaktır.

“Elbette bizim tercihimiz Taksim’dir. Taksim 1 Mayıs alanıdır”

1 Mayıs için birincil tercihlerinin Taksim meydanı olduğunu ancak konfederasyonları olan DİSK’in kararını beklemenin; hem örgütsel disiplinin gereği hem de emekçilerin birliğini sağlaması ve birlikte gösterisi bakımından önemli olduğunu söyleyen Ebetürk;

1977 Şehitlerimizi anmak hepimizin insan ve emekçi olma görevimizdir. Nihayet; 77 katliamı ile toplumun ve resmi tarihin yüzleşmesini istiyoruz. Taksim’e 1 Mayıs 1977’de şehit düşmüş emekçiler anısına bir anıt konulması ve yaşananların aydınlığa kavuşturulması hepimizin beklentisidir.

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu: “1 Mayıs’ta Taksim’de olmak bize 1977’den kalan sorumluluktur”

Bu sene 1 Mayıs’da Taksim’de olacağını duyurmuş olan Birleşik Metal-İş Sendikası bu sene 1 Mayıs için taleplerini şöyle sıraladı;

Türkiye’de demokrasi, insan hakları ve örgütlenme sorunu olduğu açık. Bunların hepsi 2018 yılı içinde de geçerli. Bu sebeple, bu sene de özgürlük, demokrasi ve sendikal örgütlenme taleplerimizi dile getireceğiz.

1 Mayıs öncesinde fabrikalarda yer alan komiteler ile süreci örgütlemek için birlikte hareket edileceğini belirten Serdaroğlu, bulundukları yerellerde de 1 Mayıs’a katılacaklarını fakat olabildiğince kitlesel bir şekilde Taksim’de olacaklarını belirtti.

 

Birleşik Metal-iş Sendikası: “Kemal Türkler’in mücadelesini Taksim’de sürdüreceğiz”

Türkiye’de ilk kitlesel 1 Mayıs Taksim’de gerçekleşti. Kemal Türkler’in mücadelesi de Taksim’de sürüyor. 1977 yılında gerçekleşen saldırı sonucusun 37 kişi hayatını kaybetti. Bizim ısrarımız hayatını kaybedenlerin anılması ve hala katillerinin bulunmaması sebebiyle Taksim’de olmaktan yanadır. Türkiye’de iktidar güçlü bir muhalefet görüntüsü istemiyor. Bu sebeple her sene Taksim’i yasaklıyor. Bu yasaklamalar akarşı ve Türkiye açısından Taksim’in önemini bilerek, bu sene Taksim’de olacağız.

Deriteks Sendikası: “Savaşı değil, barışı savunmalıyız”

Deriteks Sendikası Musa Servi ülkenin içinde bulunduğu koşullara dikkat çekerek 1 Mayıs taleplerini şu şekilde sıraladı;

  • OHAL kaldırılmalı
  • OHAL bahanesi ile işçi sınıfının hak arama mücadeleleri önüne konulan engeller son bulmalı
  • Toplumda yaratılan kutuplaştırma ve ötekileştirme son bulmalı ve halkların barışın ertafında toplanması sağlanmalı
  • Kamu alanları özel sektöre devredilmemeli
  • Seçim barajları kaldırılmalı
  • Taşeron işçilerin kadro hakkı ayrımsız verilmeli
  • Kamuda çalışan muhalif kesim üzerindeki baskı politikalarından vazgeçilmeli

Tüm bu taleplerin gerçekleşebilmesi için emekçilerin kitlesel olarak alanlarda bulunması gerektiğini belirten Servi, örgütlü oldukları ve örgütlenme faaliyetleri sürdürdükleri işyerlerinde 1 Mayıs toplantılarını gerçekleştireceklerini ve bulundukları illerde 1 Mayıs’a katılacaklarını belirtti.

Deriteks Sendikası: “Konfederasyonlar ve demokratik kitle örgütleri Taksim’i zorlamalı”

1 Mayıs için konfederasyonlar ve demokratik kitle örgütlerinin Taksim için hep birlikte hareket etmeleri gerektiğini belirten Musa Servi, kitlesel olarak bir katılım sağlayamadıktan sonra 1 Mayıs ruhuna aykırı bir tutum sergilenmiş olacağını ve önceliklerinin yoğun katılımı sağlayabilecekleri noktalar olduğunu belirtti.

Share.

Comments are closed.