Etiketler Sınıf mücadelesi

Tag: sınıf mücadelesi

Sınıfın ve Emeğin Ekolojisi

Tarihe birbirinden ayrılamayacak iki boyutuyla bakıyoruz: doğa tarihi ve insanlık tarihi. Marx’ın bu kritik vurgusu ekolojik sorunlara bakış açımızın da öncülünü teşkil ediyor. Kuşkusuz...

2022: Örgütlersek işçi hareketi yükselir – M. Görkem Doğan

2021 yılındaki işçi eylemliliklerine bakıp 2022 yılına dair çıkarımlar yapmak amacıyla başına oturduğum bu yazıya lalettayin bir tespitle başlamama izin verin. İşçi eylemi doğal...

Anadolu’daki küresel fabrikayı birlikte örgütleyelim

İşçileri ve emekçileri her gün daha da yoksullaştıran sermaye düzenine karşı bağımsız, militan, meşru ve kitlesel bir sınıf odağını yaratmak üzere, 28 Kasım 2021’de...

Sınıf Mücadelesinde İki Tarz – Komite Dergisi

Cumhur İttifakı ve başındaki reisin halk desteği özellikle de dar gelirli kesimler arsındaki popülerliği sarsıldıkça solumuz da emekçileri yeniden keşfediyor. Ama bu kâşiflerin pek...

Flormar mücadelesi bitmedi sürüyor | Şivan Kırmızıçiçek

Flormar direnişi 297. Gününde direnişçilerin kıdem, ihbar,12 aylık sendikal tazminat, boşta geçen süreler için 4 aylık maaş tutarında ödeme ve 25/2 maddeden suçlu çıkarmanın...

Post-Marksizmin Eleştirisi – James Petras

“Dayanışma” kelimesi son zamanlarda kendi bağlamından kopuk bir şekilde o kadar çok kötüye kullanılmıştır ki sonuçta ciddi bir anlam kaybına uğramıştır. Post-marksistlerin dilinde “dayanışma”...

DİSK’i ve işçi sınıfının mücadelesini büyütmek için çağrı

Türkiye kısa bir dönem önce başlayan, nedenleri geçmişte uygulanan siyasi ekonomik politikalara dayanan bir ekonomik krizle karşı karşıya. Krizin gündelik hayatımıza yansımaları artıkça, krizin...

Kültür Savaşı Nedir: Kültürel Hegemonya Kavramının Yanlış Kullanımları Üzerine

Bütün duyarlıkların iç içe girdiği Sol’da, siyasi açıdan tutarlı görünen, ama aslında tehlike barındıran kimi anlayışlar rağbet görüyor günümüzde: Bunlardan biri %99 savı. Örneğin 2011’de...

Jean-Luc Nancy: “Günümüzde sınıf mücadelesi sistemin ruhuna karşı koyma demektir”

Fransa’da L’Humanité gazetesi 11 Aralık 2017’de “Kapitalizmin evrimi ve yeni siyasi pratikler” alt başlığıyla, “Sınıf savaşının hâlâ bir anlamı var mı?” başlıklı bir soruşturma yayınlandı....

Geri Çekilmenin Dinamikleri ve Sınıf Mücadelesinin Güncelliği – Robert Brenner

Jacobin dergisinden Bhaskar Sunkara’nın Aralık 2015 sonlarında Robert Brenner’le yaptığı röportaj; sendikal mücadele pratikleri, sendikal bürokrasinin emek hareketine verdiği zararlar, sosyal devlet uygulamalarının yükselişinin...

Most Read