Ana Sayfa Derlediklerimiz Sınıf Tartışmalarının Yirminci Yüzyıl Kökenleri: Lukács, Poulantzas ve E.P. Thompson - Cihan...

Sınıf Tartışmalarının Yirminci Yüzyıl Kökenleri: Lukács, Poulantzas ve E.P. Thompson – Cihan Özpınar

Bu makale Praksis Dergisi’nin 47. sayısında yayınlanmıştır. Sayfa: 15-40

Bu makale tarihsel materyalist gelenekteki sınıf tartışmalarının yirminci yüzyıl kökenlerini incelemektedir. İncelemenin ana aksına György Lukács, Nicos Poulantzas ve E.P. Thompson’ın sınıf yaklaşımlarını alarak, bu yaklaşımların birbirleri arasındaki kontrast üzerinden Marksist sınıf teorisinin altındaki epistemolojik yaklaşım farklılıklarının bu teorilerin ve teorisyenlerin içinde oldukları tarihsel bağlamlar içerisinde hangi somut durum analizlerini mümkün kıldığını ve ne tür siyasal stratejilerle ilişkili olduklarını araştırmaktadır. Sınıf yaklaşımlarının tarihsel bağlamları içerisinde anlaşılması gerektiğinden hareket ederek sınıf bilinci, sınıf yapısı ve sınıf oluşumu kavramlarının ve bu kavramları mümkün kılan sınıf kavrayışlarının sınıf failliğini nasıl ele alıp tanımladığı; sınıf failliği ile siyasal strateji arasındaki ilişkinin nasıl düzenlendiği ve bunun pratikteki yansımalarının ne tür sonuçlar ürettiği; ve yirminci yüzyıldaki bu tartışmaların bize sınıf teorisi ve bu teoriyle doğrudan ilişki halindeki praksis açısından ne tür katkıları olduğu sorularının cevaplarını aramaktadır.

Sınıf-Tartışmalarının-Yirminci-Yüzyıl-Kökenleri-v2

İlgili İçerikler

Son Eklenenler