Ana Sayfa Etkinlikler “Reddet, diren, örgütlen!" işçi forumu sonuç metni

“Reddet, diren, örgütlen!” işçi forumu sonuç metni

30 Eylül 2018 günü Kadıköy’de Barış Manço Kültür Merkezi’nde “Reddet, Diren, Örgütlen!” şiarıyla Umut-Sen tarafından düzenlenen işçi forumu başta İstanbul ve çevresinden olmak üzere Soma ve İzmir’den mücadeleci sendikaların temsilcileri ve direnişçi işçilerin katılımıyla gerçekleşti. Forumda söz alan işçi ve sendikal hareket temsilcileri pek çok farklı sorun alanından ve deneyimlerinden bahsedip yaklaşan krizin mevcut ve olası etkilerine değindiler. Ortak mücadele başlığı haline gelmesinin önemli olacağını düşündükleri kimi taleplerin altını çizdiler. Bununla birlikte foruma egemen ortak tema yaklaşan krize karşı işçi hareketinin tepkisini belli bir seviyenin altında tutmak adına saldırganlaşan AKP hükümetine karşı birleşik mücadele gereğiydi.

Tüm katılımcılar Üçüncü Havalimanı inşaatındaki işçilerin haklı tepkisi karşısında, zorba yüzünü gösterip, otuz dört arkadaşımızın hukuksuzca tutuklanmasını emreden, Greif direnişçileri davasını bunca yıl sonra yeniden gündeme getirten hükümetin, direnme eğiliminde olan işçi hareketine gözdağı verme niyetinde olduğunun altını çizdi. Sermaye devleti eli bu kadar yükseltmişken sendikal hareketteki var olan dağınıklığın sorumsuzluk olduğu dile getirildi ve bu yönde bir iradenin oluşması için inisiyatif alınması gerektiği ifade edildi. Forum katılımcıları bu tehditler ve saldırı karşısında sinmeyip dayanışmayı büyütme iradesini ortaya koydular.

Birçok konuşmacı, mücadeleci işçilerin havzalarda, mücadeleci sendikaların ise daha üst düzeyde kurumsal olarak bir araya gelmesinin en birincil görev olduğunu ifade etti. Özellikle sendika şube platformlarının 89 Bahar Eylemlerinin örgütlenmesinde oynadığı olumlu rol özellikle belirtilerek bugün bu türden birliklerin var olmamasının işçi hareketinin en büyük kurumsal eksikliklerinden biri olduğu vurgulandı. Sendikaların sadece var olan direnişleri koordine etmesi, dayanışmasının ötesinde sendikal hareketin önümüzdeki zor dönemde siyasal bir karakter kazanarak mücadelesinin ortaklaştırılması için kurumsal bir araya gelişlerin gerekliliği ifade edildi. Bu bağlamda Üçüncü Havalimanı işçilerine yönelik zorbalık sonrasında işkolunda örgütlü ikisi bağımsız biri DİSK üyesi üç sendikanın oluşturduğu birleşik inisiyatif olumlu bir örnek olarak zikredildi.

Umut-Sen, işçi forumunda ifade edilen bu görüşlerin ışığında AKP hükümetinin kriz karşıtı işçi tepkilerini sindirmek üzere yükselttiği bu saldırganlığın karşısında birleşik mücadele fikrini güçlendirmek için üstüne düşecek her görevi yapacaktır. Havza havza mücadeleci işçilerin bir araya gelmesinin önü kuşkusuz bu yönde bir iradenin daha kurumsal düzeyde ortaya çıkmasıyla açılır. Bu bakımdan özellikle son yıllarda grev, direniş örgütleyebilmiş mücadeleci sendikaların farklı konfederasyon üyeliklerine ya da bağımsız olmalarına takılmadan ortak bir zeminde belli ilke ve talepler etrafında bir araya gelebilmesi anlamlıdır. Umut-Sen, Birleşik Emek Koordinasyonu’nun bu doğrultuda sorumluluk alması gerektiğinin altını çizer.

Umut-Sen, küresel iktisadi konjonktür sayesinde ülkeye bol para girerken zenginleşenlerin değil de AKP dönemi Türkiye’sinde ne zenginlik yaratıldıysa buna emekleriyle katkı sağlayan emekçilerin krizin faturasını ödemesine sessiz kalmayacaktır. Bu adaletsizliği reddediyoruz. Krizin ayak sesleri yaklaştıkça işçi hareketinde gözlemlediğimiz direnme eğilimini selamlıyoruz. Bu eğilimin güçlenmesi için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz. Sendikal hareketi bu direniş eğilimini örgütlemeye ortak merkezlere kavuşturmaya davet ediyoruz. Ülkeyi yönetenleri ise uyarıyoruz, emekçilerin cebinden patronları semirtmeye kollamaya son verin.

Söz Yetki Karar İktidar Halka!

İlgili İçerikler

Son Eklenenler