Ana Sayfa Güncel İmece Ev İşçileri Sendikası: Ev işi iş, ev işçisi işçidir!

İmece Ev İşçileri Sendikası: Ev işi iş, ev işçisi işçidir!

Ev işçileri, İmece Ev İşçileri Sendikası ile birlikte 16 Haziran Dünya Ev İşçileri Günü’nü kutlamak için bugün Kadıköy Süreyya Operası önünde, ev işçilerine güvenceli iş ve güvenceli gelecek talebiyle, basın açıklaması gerçekleştirdi. 

Ev işçilerinin iş yasası kapsamına alınması ve insana yakışır iş koşulları, yemek, emeklilik ve sigorta hakları için mücadele eden İmece Ev İşçileri Sendikası’nın açıklamasının tam metnini sizlerle paylaşıyoruz.

Basına ve Kamuoyuna;

Merhaba arkadaşlar ve değerli basın emekçileri,

16 Haziran 2011 tarihinde ILO(Uluslararası Çalışma Örgütü) tarafından “Ev İşçilerine İnsana Yakışır İş Sözleşmesi” kabul edildi. Aynı zamanda 16 Haziran’ın “Dünya Ev İşçileri Günü” olarak kutlanmasına karar verildi. Bütün ev işçilerinin gününü kutluyoruz.

Sendikamız ev işçilerinin iş yasası kapsamına alınması ve insana yakışır iş koşullarına kavuşması için mücadele etmektedir. İMECE yaklaşık 21 yıldır ev içi emeğin görünmesi için mücadele yürütüyor. Şimdiye kadar ev işçileriyle birlikte mesleki, örgütsel ve hukuki olarak pek çok başarıya imza attık. Ev işçilerinin emeğinin görünmesi ve haklarının verilmesi için çalıştık. İmece Ev İşçileri Sendikası’nı kurmak bile bir mücadele ile oldu. Bir avuç ev işçisinin yürüttüğü uzun ve zorlu mücadelenin ardından 2013 yılında resmen kurulabildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından büyük uğraşlardan sonra tanındı. Avrupa’nın ilk resmi ev işçileri sendikası oldu. Sendikamız bununla da kalmadı, Uluslararası Dünya Ev İşçileri Federasyonu’nun üyesi oldu.

Ev işçilerinin kendi hakları için, adil, eşit, güvenceli bir yaşam ve çalışma için başlattığı bu mücadele görmezden gelinerek, ev işçilerinin talepleri nedir diye bakma tenezzülü göstermeyen, çalışma koşullarına dair en ufak bir bilgisi olmayan bir grup insan sosyal medya üzerinden ev işçilerinin haklarına dair söylemler geliştiriyor. Buradan bir kez daha ifade edelim:

Biz ev işçileri kimseden sadaka veya merhamet beklemiyoruz. Sadaka değil haklarımızı istiyoruz. Güvenceli iş, güvenceli gelecek istiyoruz. Biz ev işçileri çalıştığımız evlerde çoğumuz sigortasız ve günlük ücretle veya aylık gittiğimizde bir kuru maaşla çalıştırılıyoruz ve birçok hakkımız verilmiyor.

Bu süreçte; camdan düşerek hayatını kaybeden onlarca ev işçisi arkadaşın olduğuna tanık olduk, hayatını sakatlanarak devam ettirmek zorunda olan arkadaşlarımız oldu ve pek çoğumuz menüsküs, bel fıtığı, astım, alerji gibi çok çeşitli meslek hastalıklarıyla yaşamaya devam ediyoruz.

Ev işçileri olarak genellikle kayıt-dışı çalıştırıldığımızdan emeklilik, sağlık gibi sosyal güvenlik haklarından ve kriz dönemlerinde işsizlik, kısa çalışma ödeneği gibi geçici çözümlerden yararlanamıyoruz. Gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Bugün dünyada ev işçileri sokakta taleplerini haykırıyor. Hala birçoğumuz iş güvenliğinden yoksun ve kayıt dışı çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye ILO’nun C 189 nolu ‘’ev işçilerine insana yakışır iş sözleşmesi’’ni hala imzalamadı. Buradan bir kez daha sesleniyoruz ILO C 189 imzalansın!

İmece Ev İşçileri Sendikası olarak; taleplerimiz “bütün kayıt dışı çalışan işçilerin talebidir “diyoruz ve herkesi bu sese ortak olmaya davet ediyoruz.

Ev emeği görünmeyen bir emek olduğu için ev işçilerinin emeği de değersiz. Biz ayrımcılığa itiraz ediyor, emeğimizin karşılığını almak istiyor, güvenceli iş talep ediyoruz!

Yemek, sigorta ve emeklilik haklarımızı istiyoruz!

Ev işçileri iş yasası kapsamına alınsın!

ILO C-189 Ev İşçilerine İnsana Yakışır İş Sözleşmesi ivedilikle İmzalansın!

Biz eve gelen kadın veya yardımcı değil, ev işçisiyiz.

Biz sadaka istemiyoruz, haklarımızı istiyoruz.

Saygı görmek istiyoruz.

Ayrımcılığa son verilmesini istiyoruz.

Emeğimizin yok sayılmasına karşı çıkıyoruz. Sigortalı, güvenceli çalışmak istiyoruz.

Ev olan işyerlerinde can güvenliği, iş güvenliği istiyoruz. Zararlı kimyasallara maruz kalmak istemiyoruz. Uzun iş saatlerini, keyfiyeti, belirsiz, tanımsız işleri reddediyoruz.

Mobbinge, tacize, tecavüze karşı duruyoruz.

İnsana yakışır iş, ücret, güven, güvenceli hakkımızı arıyoruz.

Göçmen Ev işçilerinin çalışma koşulları iyileştirilmelidir!

Ev işçisi arkadaşlarmıza buradan sesleniyoruz, yalnız değilsiniz.

Sen de gel birlik olalım, sendikamızın çatısı altında haklarımızı arayalım.

Ev işi iş ev işçisi işçidir!

Külkedisi değil ev işçisiyiz!

Ev işçilerine Güvenceli iş!

İLO C-189 imzalansın!

İMECE EV İŞÇİLERİ SENDİKASI

İlgili İçerikler

Son Eklenenler