Ana Sayfa 6356'yı parçala Flormar’dan Pulver Kimya'ya 6356 sayılı sendikalar yasası sahtekarlığı - Şivan Kırmızıçiçek

Flormar’dan Pulver Kimya’ya 6356 sayılı sendikalar yasası sahtekarlığı – Şivan Kırmızıçiçek

Toplu iş sözleşmesinin tanımı 6356 sayılı Kanunda; “İş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan sözleşmeyi” ifade eder şeklinde tanımlanmıştı. Yine anayasanın 51. maddesi bu konuda açık şekilde tarif yapmıştır.

İşçiler çalıştığının karşılığını almak, insanca bir çalışma yaşamına kavuşmak için yasanın tanıdığı bu haktan yararlanmak istediği zaman başına gelmedik kalmıyor. Yasaya göre işçilerin sendika üyesi olma durumunda baskı, tehdit, işten atma gibi fiiller ile karşılaşması suç olarak tarif edilmiş.

Ancak bu ülkede sendika üyesi olmak ve bunun saygıyla karşılanması neredeyse imkansız bir durum. Patronu, bürokrasisi, kolluk kuvveti, siyaseti ve yargısı bu hakkın boşa düşürülmesi için adeta işçinin karşısında el birliği yapmaktadırlar.

Kamuoyunca bilindiği için en somut örneğini Flormar örgütlenmesinden verebiliriz. Flormar’da bu hakkı kullanan 132 işçinin işten çıkarılması ile başlayan 10 aylık bir direniş süreci yaşanmıştı. Yasa koyucuların, aynı suçu 132 defa işleyen patronun yanında saf tutarak direniş iradesini kırmak, devletin kurum ve kuruluşları aracılığıyla her türlü baskıyı işleterek 6356 sayılı yasanın uygulatılmaması için patrondan yana tutum alarak adeta korumaya almışlardı.

Bugün aynı yasadan doğan hakkı kullanarak sendikaya üye olan Pulver kimya işçileri benzer süreçlerle karşı karşıyalar. Bu hakkı kullanan işçilerin patron tarafından işten çıkarılması sonucu fabrika kapısında başlayan direniş üç ayı aşmış durumda.

Kâğıt üzerinde işçiye verilen bir hakkın yaşama geçmemesi için patronlara verilen sınırsız imtiyazlar; yetki ve iş kolu itirazları, sonuçlanması yılları alan mahkemeler ve işten çıkarmalar.

Ülke yönetimini elinde tutan sermayenin, yasal olarak işçiye sendikaya üye olabilme hakkı tanısada, işverenlere işçilerin bu hakkını engellemeye dönük daha fazla yasal haklar vermiştir.

Patronlar çok rahatlıkla, sendikaya üye olan işçiye evet siz yasal hakkınızı kullandınız, bizimde yasal haklarımız var biz de onları kullanacağız, siz de bizim yasal haklarımıza saygı duyun demekteler. Ya da kendi koydukları yasaları bile çiğneyerek işçileri kapıya dökmekteler.

Yasanın sahtekar olduğu tespiti sayısızca kez yaşanılan ve yukarıda örneğini verdiğim bu pratiklerde açığa çıkmaktadır. 6356 sayılı yasanın tutarsızlığını ve sahtekarlığını teşhir etmek için işçi sınıfımıza görev düşüyor. Yasayı gerçek anlamda hayata geçirerek işletecek güç, tabandan yükselecek fiili ve meşru mücadele ile olanaklı hale gelebilir. Bu irade doğru bir öncülük ile açığa çıkacaktır. Pulver işçisi bugün fiili mücadele ile bunu gösteriyor.

Şivan Kırmızıçiçek, Petrol İş Gebze şubesi Başkan Yardımcısı

İlgili İçerikler

Son Eklenenler