EDS’den 1 Mayıs Açıklaması: Yaşasın emeklilerin örgütlü, insanca, onurlu yaşam mücadelesi!

0

Emekliler Dayanışma Sendikası Merkez Yönetim Kurulu 1 Mayıs ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Açıklamanın tamamını sizlerle paylaşıyoruz:

Bugün 1 MAYIS 2021!
165 yıl önce… 1856 da taş ve inşaat işçilerinin 8 saat çalışma talebiyle Melbourn’da parlamento yürüyüşüyle başlayan direniş 1886 da Şikago’da 500 bin işçinin yürüyüşüyle devam etti. İşçiler 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat canımız ne isterse! talebinden o günden bu yana vazgeçmediler.
Mücadele inanç ve kararlılıkla sürdürüldü. İdamlar yangınlar durduramadı işçileri! 1889’da Paris’te toplanan 2. Enternasyonal Uluslararası İşçiler Kongresi’nde 8 saat çalışma süresi kabul edildi. Dünyada ve bizde burjuvazinin kabul etmek zorunda kaldığı işçi sınıfı mücadelesi 1 MAYIS tarihiyle simgeleşti. Her fırsatta İşçi sınıfına geri adım attırmak için şiddet tehdit yasaklarla geçen 1 MAYIS tarihi gün olarak varlığını sürdürdü, sürdürecek! Bugün 165 yıl öncesi kadar acil ve günceldir 1 MAYIS’ı var eden taleplerimiz. Bugün de yasak ama işçiler alanlarda, günlerdir ülkenin her yerinde dünyada 1 MAYIS’ın vazgeçilemez karşı çıkılamaz engellenemez olduğunu haykırıyorlar.

Dünden bugüne kapitalizm, küreselleşme politikaları ile birlikte daha azgın saldırgan ve yağmacı. İnsanlığı doğayı acımasızca tahrip etti, etmeye devam ediyor. Her alanda sözü edilen gelişmişlik ve teknoloji insanların refahı ve yaşanılacak bir dünya için kullanılmadı, kullanılmıyor.
Bizde ve dünyada yönetimler aracılığıyla bütün kaynaklar sermayeye aktarılıyor. Kapitalizmin yoksullaştırdığı işsiz bıraktığı insanlar ilk sıradaki kurbanlar. Artık işçiler dünyanın her yerinde yaşamak için değil, çalışmak için yaşamaya zorlanıyorlar. Ama bu azgınlığa karşı mücadeleler, direnişler de devam ediyor. Şiddet ve korkuyla iktidarlarını sürdürenler, direnişler karşısında şiddeti ve baskıyı daha da artırıyorlar.
Bugün, Koronavirüs Salgını gibi yüz yılda bir yaşanan dünya felaketini bile baskı ve kar aracı olarak kullanan insanlığa yabancılaşmış bir anlayışla yönetiliyor dünya. İnsanların sağlığı ilaç şirketlerinin, sağlık sektörünün kar hırsına terk edilmiş durumda.
Bizde 21 Mart 2020 tarihinde başlatılan OHAL, KHK gibi ve bugün ilan edilmemiş sıkıyönetim uygulamalarıyla Koronavirüs Salgınını önleme politikaları ne yazık ki devam ediyor. İlk gününden beri özünde kitle bağışıklığına terk edilmiş olan sözde salgınla mücadele yöntemleri, yasaklar salgını önleme konusunda ciddi bir kazanım sağlamadığı ortadayken; işçiye, üreticiye, emekliye, yaşlıya, küçük esnafa, halka inat yasaklara devam ediliyor. Yasak konmayanlar, şirketlerin karı eksilmesine çalıştırılan işçiler ve şirketler için doğayı tahrip eden iş makinaları ve ülkeyi yöneten siyasiler. Koronavirüs Salgını sermaye biriktirmenin aracına dönüştürüldü. İktidarın yasak ve şiddet politikasına gerekçe yapıldı. Koronavirüs 1 Mayıs’a da yasak gerekçesi yapıldı.

Emekliler Dayanışma Sendikası olarak diyoruz ki: Biz emekliler, dünün çalışanları bugünün emeklileri olarak işçi sınıfının bir parçasıyız. Beden ve beyin gücüyle çalışarak yaşamak zorunda olan insanların çocukluğundan yaşlılığına ölümüne kadar yaşamının her evresini sömüren sermaye biriktirmek için kullanan kapitalizme karşıyız. Dün olduğu gibi bugünde kapitalizme karşı çıkmaya devam ediyoruz. Ve kapitalizmin insanlığa ve doğaya verebileceği hiçbir şey yoktur. Kapitalizmin neden olduğu geriye dönüşü olmayan sorunları görerek hala kapitalist yöntemlerin sürdürebilir olduğunu savunanlar insanlığa ve doğaya ihanet içindedirler.
Küresel kapitalist politikalarla çalışma yaşamı esnek güvencesiz kuralsız hale getirilirken; emeklilikte esnek, güvencesiz, kuralsız hale getirildi. Bunun sözünü etmeyen karşı çıkmayan sendikalar emekli örgütleri, işçilere emeklilere ihanet içindedir. Emeklileri işçileri perişan eden iktidarların suçuna ortaktır.
Bugün 1 MAYIS! Bir kez daha ifade ediyoruz!
Biz emekliler yok sayılmaya, ayrımcılığa, yoksullaştırılmaya karşı kamu emekliliği hakkımıza hukukumuza sahip çıkıyoruz.
Çalışırken bedelini ödediğimiz ekonomik güvencemizden, sağlık hakkımızdan, sosyal haklarımızdan vaz geçmiyoruz!
Bizi yoksullaştıran, işçileri köleleştiren geriye doğru yapılan Sosyal Güvenlik Reformudur. Yaşlılıkta güvence olmayan, sosyal güvenlik risklerinden korumayan, şirketleri besleyen bireysel emeklilik değil kamu emekliliği sitemidir. Milyonlarca çalışan ve onların geleceği için kamu emekliliği sistemi uygulanmasını istiyoruz! Bugüne kadar bunu gündemine almayan sözünü etmeyen, savunmayan sendikalar işçilere emeklilere ihanet içindedir. Taleplerimiz yasaldır meşrudur! Gerçekleri fark edenler biliyor ki!
Bugüne kadar üretilen tüm değerler hizmetler biriken sermaye bizim emeğimizin ürünüdür! Haklarımızdan, hukuktan, eşitlik, adalet talebimizden vazgeçmiyoruz!
Bugün 1 MAYIS 2021 bir kez daha ifade ediyoruz!
Koronavirüs Salgını ve ölümler politiktir!
Yaş ayrımcılığı politiktir!
İş cinayetleri politiktir!
Kadın cinayetleri politiktir!
İşsizlik yoksulluk politiktir!
Emeklilerin yoksulluğu politiktir!
Kapitalist matematik hesabı yapanlar ve onlara karşı ses çıkarmayanlar, bizi yok saysanız da biz varız!
Kahrolsun bütün kaynaklar sermaye diyen insanı, emeği, doğayı yok eden kapitalizm!
Yaşasın emeklilerin örgütlü, insanca, onurlu yaşam mücadelesi!
Yaşasın İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü!
Yaşasın 1 MAYIS!
1 MAYIS Hepimize Kutlu Olsun!

Emekliler Dayanışma Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu

Share.

Comments are closed.