Ana Sayfa Teori

Teori

Andy Merrifield: “Devrimi profesyoneller değil amatörler yapar: Marx, Baudelaire, Arendt ve diğerleri gibi”

Profesyoneller her yerde. Profesyonel bir “uzmanın” özel olarak elde ettiği bilgi olmadan bugün çok az şey yapılabiliyor: milyonlarca insanın yaşamına yakın plandan bakma ve...

İşçi Sınıfının Kimliği Neden Bugün Önemlidir? – Akın Emre Pilgir

İşçi Sınıfının Kimliğini Aramak             Yirminci yüzyılın ilk yarısıyla birlikte kapitalist devletlerin ekonomik, politik ve ideolojik alandaki ilerleyişi, bir önceki elli yılda yaşanmış büyük ekonomik-toplumsal...

Neoliberal Hegemonyanın Yeni Meşruiyet Kaynağı Olarak Küresel Kamu Malları Söylemi – Akın Emre Pilgir

Küresel kamu malları literatürü, 1990’lardan başlayıp günümüze dek etkisini sürekli arttırarak sürdüren, gerek uluslararası ilişkiler gerekse kamu maliyesi gibi disiplinlerde, Sovyet Sisteminin çöküşünden itibaren...

Neoliberal Düzende Sermayenin Kenti – Akın Emre Pilgir

1970’li yıllarda yaşanan kriz ve sonraki on yıllarda uluslararası finansal kuruluşların ABD ve İngiltere ile birlikte tüm dünyaya dayattıkları ekonomik programlar refah devletinin sonunu...

Sendikaların Yapısal Krizine Karşı Radikal Bir Alternatif: Sendikalizm – Cem Gök

Sendikalizm 20. Yüzyılın başlarından 2. Dünya savaşına kadar Avrupa, ABD ve Latin Amerika ülkelerinde etkili olmuş, 1936 İspanya İç savaşında devrimci bir sürecin politik...

Geri Çekilmenin Dinamikleri ve Sınıf Mücadelesinin Güncelliği – Robert Brenner

Jacobin dergisinden Bhaskar Sunkara’nın Aralık 2015 sonlarında Robert Brenner’le yaptığı röportaj; sendikal mücadele pratikleri, sendikal bürokrasinin emek hareketine verdiği zararlar, sosyal devlet uygulamalarının yükselişinin...

Maddeci Tarih Yazımında Temel Tartışmalar – Şebnem Oğuz

(Resim: Gino Severini, 1911, Souvenirs de Voyage ) Bu yazı Praksis’in 17. Sayısında yayınlanmıştır. Giriş “Varlıklarının toplumsal üretiminde, insanlar, aralarında, zorunlu, kendi iradelerine bağlı olmayan belirli...

Diyalektik Yöntem – Akın Emre Pilgir

Emekçi sınıfların devrimci taleplerini yükseltmek ve kapitalist sömürünün olmadığı sosyalist bir toplumun inşa edilmesi için, teorik analizler son derece önemli. Ancak bu teorik analizlerin...

Ekonomi Politiğin Yöntemi – Karl Marks

Belirli bir ülkeyi ekonomi politik bakımından ele aldığımız zaman, o ülkenin nüfusunu, bu nüfusun sınıflara bölünmesini, kentlerde, kırlarda, deniz kıyısında dağılımını, ayrı ayrı üretim...

İşçi Sınıfı Teorisyenini Kaybetti

Ellen Meiksins Wood'u Hatırlamak - Vivek Chibber Ellen Meiksins Wood birçoğumuza kendisini işine adamış bir entelektüel olmanın ne demek olduğunu göstermişti. Ellen Meiksins Wood kansere karşı verdiği...

Sınıftan Kaçış: Varlıktan Söyleme, Sınıftan Kimliğe – Sevinç Türkmen

Ellen Meiksins Wood’un anısına Sınıf nedir ve sınıf mücadelesi hangi eğilimleri ihtiva eder? Devlet, demokrasi ya da sosyalist mücadele neye göre şekillenir? Ekonomik, politik, ideolojik...