Ana Sayfa Teori

Teori

Samir Amin: İşçi sınıfının ve dünya halklarının Enternasyonalini yeniden inşa etmek zorundayız

Mısırlı Marksist iktisatçı, akademisyen ve yazar Samir Amin, "Totalitarizm hala ‘yumuşak’ olsa da, kurbanları – işçi sınıfının ve dünya halklarının büyük çoğunluğu – isyan...

Gerçeğin Mayası Gözle Görülmez – Bahtiyar Erden

Gün geçmesin ki haber kaynaklarından robotların ya da daha genel bir ifadeyle çipli üretimin çalışanları işsiz bıraktığı ve daha da bırakacağı ile ilgili haberleri...

Silvia Federici ile söyleşi: Yeniden üretim krizi ve yeni “yasadışı” proletaryanın doğuşu – Francesca Coin

70’lerde, fabrikalardaki birikim sürecinin kadınların bedeninde başladığına işaret ederek ev işini ilk eleştirenlerden biri olmuştunuz. Sonraki yıllarda ne değişti? Ücretsiz emek patlama yaşadı. O zamanlar...

Gerçekliğin eleştirisi olarak Ulus Baker düşüncesi – Sevinç Türkmen

Bir yandan yaratıcı bir felsefi kavrayışa sahip olmak diğer taraftan bu kavrayışı siyasete ve sanata uygulayabilmek oldukça güçtür. Sıra dışı bir çalışma disiplini ve...

Medyaya nasıl direnilir?-Ulus Baker

Enformasyon, pazarlama, haber, reklamcılık, iletişim, kampanya, kamuoyu… Her şeyden önce bu sözcükleri bizzat medyanın günlük hayatımıza, ekonomik-siyasî ve toplumsal retoriğimize dahil etmiş olduğunu hatırlatmakta...

Alain Deneault: “Dünyayı vasatlar yönetiyor”

1970 yılında doğan Kanadalı yazar Alain Deneault “Kara Kanada: Afrika’da yağma, yolsuzluk ve yasadışılık” (Noir Canada: Pillage, corruption et criminalité en Afrique) kitabıyla ünlenmiş;...

Çocuk İşçilik: Sürdürülebilir Sömürü için Çıraklık

Çocuk haklarına dair yapılan bir takım düzenlemeler ve birçok ülke tarafından kabul gören sözleşmeler bulunsa da, bu sözleşmeler özellikle yoksul ülkelerde yaşayan çocuklar için...

Marx’ın bir çift sözü var… – Ulus Baker

Marx’ın Birinci Sözü De te fabula narratur, senin hikâyeni anlatıyorlar… Alman işçilerine İngiltere’de kapitalizmin gelişme sürecinin kanlı canlı bir anlatısını haber veren bu Latinizm, Marx’ın...

Badiou: Geçmiş deneyimlerin muhasebesini yapmalıyız

Philippe Stroot ve Raffaele Morgantini (Investig’Action), bizi yeni küresel bahisler ve gelecek meydan okumalar konusunda aydınlatsın diye militan filozof Alain Badiou ile söyleşti: Komünizm...

Yüz* – Giorgio Agamben

"Siyaset, insan yüzünün olduğu gibi meydana çıktığı, iletişimsel boşluk olarak belirir." Tüm canlı varlıklar açıktadır, kendilerini açığa vurur ve görünüşlerinde ışıldarlar. Ama sadece insan bu...

Marksizm 2.0: Yeni Metalar, Yeni İşçiler?

Ursula Huws’un Labor in the Global Digital Economy: The Cybertariat Comes of Age* ve Nick Dyer-Witheford’un Cyber-Proletariat: Global Labour in the Digital Vortex** kitapları üzerine bir inceleme. Karl Marx, Kapital’i...

Yumurta: Bir Yer Olarak “Şey”in Formu

Zamanı dondurmak, köşeleri ve açıları mutlaklaştırmak iştahıyla esriyen burjuva aklı ve ahlakı yumurtayı salt besine indirgemekle kendini teskin edemediğinden, onu yenmeyecek kadar da kıymetsizleştirmiştir....