Ana Sayfa Teori

Teori

“Ters Dalga” e-kitabı çıktı

Kitapta, 20.yüzyılın son çeyreğinde çeşitli ülkelerde ortaya çıkan ve 2000'li yılların başlarında da varlığını sürdüren proletaryanın tarihsel deneyimleri ve pratikleri incelenmiştir. Arjantin, Brezilya, Güney...

Devlet ve İhtilal: Analiz ve Teorik Hamle – Volkan Yaraşır (El Yazmaları)

      Araştırmacı Yazar Volkan Yaraşır'ın Lenin'in 150. doğum günü kapsamında https://elyazmalari.com/  için kaleme aldığı yazıyı sizlerle paylaşıyoruz; Rus Devrimi tarihi farklı momentlerin ve...

Kul vatandaş ve sınıf korkusu – Murat Özveri

Adına çağdaş demokratik devletler denilen devlet yapısı 1789 burjuva demokratik devrimleri sonrası şekillenmiştir. Teorik olarak da olsa bu devlet vatandaşına güvenir. Bilir ki vatandaşı hak...

Direniş? Evet! Neden ve Nasıl? – Immanuel Wallerstein

     500 yıla yakındır içinde yaşamakta olduğumuz kapitalist dünya sisteminden iki muhtemel sistemden birine tarihi bir yapısal geçiş sürecinin ortasındayız: Ya kapitalizmin en...

Sınıf Tartışmalarının Yirminci Yüzyıl Kökenleri: Lukács, Poulantzas ve E.P. Thompson – Cihan Özpınar

Bu makale Praksis Dergisi'nin 47. sayısında yayınlanmıştır. Sayfa: 15-40 Bu makale tarihsel materyalist gelenekteki sınıf tartışmalarının yirminci yüzyıl kökenlerini incelemektedir. İncelemenin ana aksına György...

Post-Marksizmin Eleştirisi – James Petras

“Dayanışma” kelimesi son zamanlarda kendi bağlamından kopuk bir şekilde o kadar çok kötüye kullanılmıştır ki sonuçta ciddi bir anlam kaybına uğramıştır. Post-marksistlerin dilinde “dayanışma”...

Devrimin Ekolojisi ve Komünist Etik – Sevinç Türkmen

Ahlaki referanslarla siyaset yapılabilir mi? Siyaset ile ahlak arasındaki ilişkiyi belirleyen nedir? Ekopolitik bir etik geliştirilebilir mi? Marksist literatürde bu sorulara ilişkin kimi değinmeler...

Geçmiş zamanın bir kahramanı – Salih Öztürk

Böyle günlerde tüm kişisel ilişkiler sınanmaya tabi tutulurlar. Diğer bolşeviklerin yalpaladığı bu günlerde Sverdlov gayet kararlı ve kendinden emindi. Erken ölümü yüzünden tarih kitaplarındaki...

Ekolojik bir topluma doğru – Murray Bookchin

Murray Bookchin'in "Ekolojik Bir Topluma Doğru" kitabının aynı isimli bölümünden alıntıdır. Çevresel bozulmanın, endüstrinin ve hükümetin hataları ya da kötü niyetlerinden çok daha derin köklerinin...

Gramsci: “Kayıtsızlardan nefret ediyorum”

20. yüzyılın en önemli Marksist düşünürlerinden Antonio Gramsci’nin kitleleri “taraf” olmaya davet ettiği bu metin hâlâ güncelliğini koruyor. Kayıtsızlardan nefret ediyorum. Frederich Hebbel gibi, yaşamanın taraf...

İlerici Neoliberalizmin Sonu – Nancy Fraser

Donald Trump’un başkan seçilmesi, neoliberal hegemonyanın çöküşüne işaret eden bir dizi etkileyici ayaklanmadan birini temsil eder. Birleşik Krallık’ta Brexit oylaması, İtalya’da Renzi reformlarının reddi,...

“İlerici Neoliberalizm” Diye Bir Şey Hiç Varolmadı – Johanna Brenner

Nancy Fraser’ın “İlerici Neoliberalizmin Sonu” makalesinde Donald Trump’ın seçilmesi ve Clinton Demokratlarına dair yaptığı kapsamlı eleştirisinin üzerinde hemfikir olunabilecek birçok nokta var; ancak Fraser’ın...