Ana Sayfa Dosya #İşçilerinMutabakatı | Kayıtdışı ve sigortasız çalışmaya son verilsin

#İşçilerinMutabakatı | Kayıtdışı ve sigortasız çalışmaya son verilsin

Kayıtdışı çalışma

Ülkemizde özellikle inşaat ve tarım gibi “gündelik” ve “yevmiye” usülü yapılan işlerde bir kural olan kayıtdışı çalışma; işçilerin sigorta girişlerinin yapılmadığı, her türlü emeklilik, kıdem tazminatı vb. haklardan mahrum kaldığı, resmi olarak sendikal örgütlenme içerisinde yer alamadığı, dolayısıyla olası bir topu iş sözleşmesi hakkından da mahrum kaldığı, özellikle bu iş kollarında yoğun yaşanan iş cinayeti durumlarında işçilere resmi herhangi bir hak tanınmayan çalışma biçimidir. Patronlar, kârlarını daha fazla artırmak için kayıtdışı çalışmanın yaygınlaşmasını isterler. Kayıtdışı çalışmaya son verilmeli, tüm işçilerin yarım gün bile çalışsa sigortalı, sendikalı olabilme hakkı sağlanmalıdır.

Toprak gaspı

Borçlanma, özelleştirme, şirketleşme, arazilerin tarım dışı maden, enerji, yol, turizm, inşaat sektörlerine açılması gibi süreçler sonunda köylülerin kendi topraklarından edilmesi gibi ülkemizde son derece yoğun görülen bu toprak gaspı süreci mülksüzleşmenin ve proleterleşmenin önemli bir dinamiğidir, ülkemiz emekçilerini güvencesizliğe hapsetmenin ve ucuz işgücüne çevirmenin önemli bir aracıdır. Yaşam ve geçim araçlarına sahip çıkan köylülerin izinde tarıma ve gıda egemenliğimize sahip çıkıyor, sermayenin kölesi haline gelmeyi reddediyoruz.

Kırda mülksüzleşme

Özelleşme ve şirketleşmeler sonucunda, sözleşmeler yoluyla şirketlerin marabasına dönüştürülen, savaş politikaları yoluyla yerinden edilen, meralara erişimi engellenen ve topraksız/mevsimlik tarım işçilerine dönüştürülen tüm köylülerin hakkını almalıyız. Gasp edilen toprakların geri dağıtılmasını sağlamak, şirketlerin ve toprak ağalarının sömürüsüne son vermekle yükümlüyüz.

Tarımda şirketleşme

Küresel şirketlerin ve yerli tefeci-tüccar-şirket komplekslerinin etkinliğinin artmasıyla tarımsal yapı şirketleşmekte ve köylüler kendi arazilerinde marabalaşmakta, tarım politikaları ve bütçeleri şirketlerin lehine belirlenmektedir. Buna karşı tarımda üreticilerin, köylülerin lehine bütçelerin ve politikaların oluşturulması, halkımızın sağlıklı ve adil beslenmesi için mücadele etmeliyiz.

İlgili İçerikler

Son Eklenenler