Ana Sayfa Haber Çimsataş işçileri tek siz hepiniz!

Çimsataş işçileri tek siz hepiniz!

Hepimizin sosyal medyadan takip ettiği Çimsataş Direnişi sebebiyle 13 Ocak 2021 tarihinde işçilere tebliğ edilen Mersin Beşinci Noterliği yazısında direnişe katılan işçilerin iş sözleşmelerinin HAKLI SEBEPLE İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI OLMAKSIZIN feshedildiği ifade edilmiştir. Bu kararda 4857 sayılı İş Kanunun 25/II.h maddesi olan “İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi ” ifadesi gerekçe sunulmuştur. Fakat bizlerin dikkatini çekmesi gereken asıl mesele aynı kararda 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşmeler Kanunu’nun 70. Maddesinin de gerekçe olarak kullanılması olmalıdır. Bu maddede “Kanun dışı grev yapılması hâlinde işveren, grevin yapılması kararına katılan, grevin yapılmasını teşvik eden, greve katılan veya katılmaya ya da devama teşvik eden işçilerin iş sözleşmelerini haklı nedenle feshedebilir” denilmektedir.

Bu karar işçi sınıfı mücadelesinin yasal sınırlara hapsedilmesinin yol açacağı sonuçlar açısından çok önemlidir. Direnen işçilerin işten atılmasına dair bir kararda yan yana gelen bu iki maddeden açıkça görüyoruz ki mevcut sendika yasası iş kanunu ile birlikte işleyerek işçilerin haklarını talep etmeye yönelik en meşru fiili eylemlerini “işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi ” ile eşitlemektedir. Bu şekilde değerlendirildiğinde sendikaların kendilerine yöneltilen eleştirilerin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Sınıfın kendi iradesiyle örgütlenmesini işten çıkarma sebebi olarak ortaya koyabilen bir sendika yasasına topyekün karşı olmamak, bu yasanın sınırları dahilinde bir mücadeleyi işçilere dayatmak kuşkusuz işçi sınıfı adına olumlu sonuçlar vermez. Hepimizin bildiği bir gerçeği doğrudan sendika yasasını gerekçe göstererek iş sözleşmesi fesheden bu karar inkar edilemez şekilde bir kere daha teşhir etmiştir.

Bu karar sonucu atılan işçiler, Kaymakamın işyeri ziyaretinde işçileri temsilen müzakere için görüşmeye çağırdığı işçiler ve aralarında seçilmiş işyeri temsilcileri de var. Bu temsilcilerin atılma öncesinde MESS avukatlarının ricasıyla sendika genel merkezi tarafından görevlerinden alındıkları iddiası da dile getiriliyor. Tebliğ edilen kararda bahsedilen iş müfettişi raporu tamamen işçi aleyhine düzenlenmiş bir rapor ve bunun atılma gerekçesi olarak kullanılması bir skandal.  Bu sürecin ve sonucunda çıkan bu belgenin her detayıyla işçi sınıfının fiili ve meşru mücadelesine karşı bir saldırı niteliğinde olduğunu söylemek gerekir. Direniş sürecinde solun büyük çoğunluğunun direnişi ve sınıf mücadelesinden taraf olanların eleştirilerini görmezden gelerek TÜSİAD/TİSK/MESS/Türk Metal çizgisiyle buluştuğuna şahit olduk. Bu karara karşı da benzer bir tavır sergilemek fiili, meşru işçi örgütlenmesi ve direnişine yapılan bu saldırıyı kabul etmek olacaktır.

İlgili İçerikler

Son Eklenenler