spot_img
spot_img
Ana SayfaGüncelHukuk Kolektifimiz işçilerden gelen soruları yanıtlıyor – V

Hukuk Kolektifimiz işçilerden gelen soruları yanıtlıyor – V

Umut-Sen Hukuk Kolektifimizin, Alo Umut-Sen hattına sıkça iletilen hukuk temelli problemlemlere dair düzenlediği yanıt dizisinin beşincisidir. Önceki yanıt dizilerine aynı başlıkla sitemizden ulaşabilirsiniz. 0 (552) 286 56 36 numaralı Alo Umut-Sen hattına ulaşarak devamı gelecek olan bu yanıt dizisine sorularınızı ekleyebilirsiniz.

”Ücretimden kesinti yapıyorlar. Ücret kesme cezası verilebilir mi?”

Ücret Kesme Cezası 4857 sayılı İş Kanunumuzun 38. maddesinde düzenlenmiştir. Bir işçiye ücret kesme cezasının uygulanabilmesi hangi hallerde ücret kesme cezasının uygulanacağı yazılı bir sözleşme ile belirtilmesine bağlıdır. Kanun maddesinde de belirtilen “İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez.” hükmü gereği sözleşme dışında kalan davranışlardan dolayı işçiye ücret kesme cezası verilemeyeceği düzenlenmiştir. Aynı zamanda işçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte işçinin ücretinden ceza olarak yapılacak kesintilerin bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamayacağı yine aynı maddede düzenlenmiştir. Kanuna aykırı olarak işçinin ücretinin kesilmesi durumunda ve İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 9’da belirtilen yerlerde kullanılmaması halinde bu durumun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na şikayet edilmesi halinde (bu şikayet ALO 170 hattına yapılabilir) işverene İş Kanunu Madde 102/b uyarınca idari para cezası verilmektedir.

”Ücretlerimiz gecikiyor. Ne yapabiliriz?”

4857 sayılı İş Kanunumuzun 34. maddesinde ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde zorunlu nedenler dışında ödenmesi gerektiği tanımlanmıştır. Ücreti gününde ödenmeyen işçi; iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir ve bu nedenle işveren tarafından  iş sözleşmeleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz. Eğer iş akdi iş görme edimini yerine getirmediğine dayanarak sona erer ise 1 aylık hak düşürücü süre içerisinde işe iade davası açmaları haksız olarak işten çıkartılmaları nedeniyle uğradıkları mağduriyeti giderecektir. Bununla birlikte eğer işçinin maaşı devamlı olarak geç ödeniyorsa, işçi İş Kanunu madde 24/2 “İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse” uyarınca haklı nedenle iş akdini noterden yollayacağı bir ihtarname ile feshetmesi mümkündür.

”Yıllık ücretli izinim ne kadar?”

Bir işçinin, aynı işverene ait bir veya birkaç işyerinde sahip olduğu izin süresi kıdem sürelerine göre belirlenir. Deneme süreleri dahil olmak üzere, işe giriş tarihi itibariyle 1 yılı dolduran işçi yıllık izin kullanma hakkına sahip olur. Kanun hükmü gereğince;

”Bir yıldan beş yıla kadar bir işyerinde çalışan işçinin yıllık izin süresi 14 günden,

Beş yıldan on beş yıla kadar bir yerinde çalışan işçinin yıllık izin süresi 20 günden,

On beş yıl ve daha fazla sürede bir işyerinde çalışan işçinin yıllık izin süresi 26 günden az olamaz.

Çalışma süreleri ne kadar olursa olsun yıllık izin almaya hak kazanan 18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 yaş ve üstünde çalışan işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.

Yeraltı işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün artırarak uygulanır.”

1 yılı aşkın çalışan işçinin yıllık ücretli izin hakkı doğmuş olup, yaşa göre ücretli izin süreleri konusunda alt sınır ayrıca belirlenmiştir. Bu yaş grupları dışında kalanların yıllık ücretli izin hakları en başta sıralanan kıdem sürelerine göre belirlenir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Kanunen sayılan süreler alt sınırdır, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile süreler artırılabilir.

Umut-Sen Hukuk Kolektifi

spot_img
İlgili İçerikler

Son Eklenenler