Yolbulan işçilerinin sarı sendikaya üyeliğe zorlandığı ses kayıtlarıyla kanıtlandı

0

Birleşik Metal-İş Sendikası(BMİS)’nda örgütlenen Karabük Yolbulan Demir işçilerine Çelik-İş’e geçmeleri yönünde patronların yaptığı baskı ses kayıtlarıyla ispatlandı. Kayıtlarda idarecilerin “15-20 dakika içerisinde sendikadan istifa ettin ettin. Etmedin diyecek bir şeyim kalmadı”, “İşten atılacaksınız” tehditleri yer alıyor, işçilerin sarı sendika Çelik-İş’e üye olmaları konusunda zorlama yapılıyor.

Konuşmalarda geçen “Yolbulan’a işçilerin değil ancak patronun istediği sendikanın girebileceği” sözlerine ve üye işçilere yapılan baskılara karşı BMİS,  “Yolbulan Demir’e patronların değil işçilerin istediği sendika girecek!” başlığıyla kamuoyuna açıklama yaptı.

Açıklamada “işçi düşmanlarının, işbirlikçilerinin suçunun peşini bırakmayacağız” ifadelerine yer verilerek mücadelede kararlık ilan edilirken,  idarecilerin konuşmalarının deşifresi yayınlanarak hem patronlar hem sarı sendika teşhir edildi.

Açıklamanın ve ses kayıtlarının tam metni ise şöyle:

Karabük’te metal işçileri ya sendikasız ya da patronların güdümündeki sarı sendikanın esareti altında düşük ücretlerle ve yoğun sömürü koşulları altında çalışmaya zorlanıyor. Karabük işçileri geleceksiz ve güvencesiz bu çalışma hayatından kurtulmanın yollarını arıyor. İşçilerin kendi geleceklerine karar verip harekete geçtikleri her durumda ise, sendika kılığına girmiş patron tetikçilerinin zorbalığıyla karşılaşıyor.

Elbet Karabük işçisi bu karanlığı ve zorbalığı yırtacak. DİSK/Birleşik Metal-İş de Karabük işçilerinin bu yürüyüşünde her zaman onlarla birlikte hareket edecek.

Yolbulan Demir işçileri de patronların güdümünde olmayan bir sendika arayışına girdiler ve özgür iradeleriyle sendikamıza üye oldular. Ne var ki işçilerin sendikalaşmasına tahammül edemeyen Yolbulan işvereni canla başla işçileri sendikadan istifaya zorluyor, patronların tetikçisi sarı sendikayı fabrikaya çağırarak birlikte suç işliyor.

Yolbulan işçilerinin tamamına yakını sendikamıza üye oldu.  Sendikamız, işyerinde yasanın aradığı çoğunluğu sağlayarak Kurban Bayramı arefesinde, 20 Ağustos 2018 tarihinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yetki tespiti başvurusunda bulundu.

Bu sırada sendikamızın işyerinde örgütlendiğini öğrenen işveren önce üç üyemiz işçiyi işten çıkardı ve diğer işçilere sendikadan istifa etmeleri için baskı uygulamaya başladı. İşçilerin işten atılan arkadaşlarına sahip çıkması üzerine işçiler yeniden işbaşı yaptırıldı.

Yolbulan işvereni sendikanın çoğunluğu almasını engellemek için işe giriş tarihlerini sendikamızın Bakanlığa başvuru yaptığı tarihten önce göstererek işçi alımı yapmaya başladı. Hukuksuz bir biçimde işçi alımı yapan Yolbulan işvereni, Karabük’te çalışan demir çelik işçilerini esaret altına almış, işçilerin hiçbir hakkını aramayan, çalışma koşullarını biraz olsun ileriye götürmekten aciz, patronların sözünden çıkmayan sendika bozuntusunu fabrikaya çağırdı. Baskı, hukuksuzluk ve tehditler devam ediyor.

Fabrika idarecileri tarafından üyelerimize tek tek telefon edilerek sendikamızdan istifa ederek Çelik-İş’e geçmeleri yönünde tehditler savruluyor. Yolbulan’a işçilerin değil ancak patronun istediği sendikanın girebileceği söyleniyor. Yolbulan’da sarı sendika işbirliğiyle yapılan tehditler işçilerle yapılan görüşmelerde kayıt altına alınmış durumda.

Görüşmelerde yapılan tehditlerin kısa bir bölümünü paylaşıyoruz:

“İdareci: 15-20 dakika içerisinden sendikadan istifa ettin ettin. Etmedin benim sana diyecek birşeyim kalmadı. Hakkını helal et.
Üyemiz işçi: Abi hakkım helal olsun da ben niye sendikadan istifa ediyorum? Bu kadar kişiyi bırakamam ben.
İdareci: Bak şöyle bir şey söyleyeyim. O sendikanın buraya girme şansı yok zaten yüzde 80 heralde Çelik-İş aldı. Ben seni kaybetmemek için diyorum, sen bilirsin…
Birleşik Metal’e üye olan herkes işten atılacak.”

Anayasamızın 51.maddesinde yer alan, “Sendikalara üye olmak serbesttir. Hiç kimse üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Her hangi bir işyerinde çalışabilmek, işçi sendikasına üye olmamak şartına bağlı tutulamaz” ifadeleri, sendika özgürlüğüne ilişkin temel hakkın Anayasal dayanağını oluşturur. Bu hak aynı zamanda 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile 4857 sayılı İş Yasası’nda da ayrıntılı biçimde güvence altına alınmıştır. Bu hakkın ihlali halinde Türk Ceza Kanunu’nun 117 ve 118nci maddelerine göre cezai yaptırımlar mevcuttur.

Yolbulan Demir patronlarını ve sarı sendikayı bir kez daha uyarıyoruz!

Sendikaya üye olmak işçilerin Anayasal hakkıdır. Yolbulan Demir’de sarı sendika ve Yolbulan işverenleri birlikte suç işlemektedir.

İşçilere fabrika idarecileri tarafından işten çıkartma tehdiyle yapılan baskıların ses kayıtları işçilerin ve sendikamızın elinde mevcut. Bu yasadışı tutuma sessiz kalmayacağız. Baskının ve tehditlerin kayıtları kamuoyula paylaşılacak ve bu hukuksuzluğu yapanların cezalandırılması için gerekli girişimler sendikamız tarafından yapılacaktır.

Yolbulan işçileri, özgür iradelerine yapılan saldırılar ve hukuksuzluklar devam ettiği takdirde, işlerine, ekmeklerine ve Anayasal haklarına sahip çıkmak için gerekli demokratik tepkisini ortaya koyacaktır.

Birleşik Metal-İş Sendikası olarak işçi düşmanlarının işbirlikçilerinin suçunun peşini de bırakmayacağız.

 

BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu

YOLBULAN DEMİR, SES KAYIT – 1

İdareci: Sen o sendikaya üye oldun mu?

Üye işçi: Oldum abi.

İdareci: Tamam. Vazgeçme şansın varsa bu akşam vazgeç. Valla bak kendiniz bilirsiniz.

Üye işçi: Ya abi bu saatten sonra bu belli bir şey yani.

İdareci: Çoğunluğunuz da dönmüş birkaç kişi kalmış. İsterse dön yani sadece bu akşam yani yarın akşam öyle bir şansın yok.

Üye işçi: Bu saatten sonra çok zor abi.

İdareci: Sen bilirsin… İşten çıkartılacaksınız.

Üye işçi: Abi göze aldım. Yapacak bir şey yok artık bu saatten sonra.

İdareci: Sen bilirsin kardeş.

Üye işçi: Yani bu kadar kişi içerisinde benim dönmem hata olur yani.

İdareci: Zaten o kadar kişi dediğiniz kişilerin çoğu döndü.

Üye işçi: Gittiği yere kadar, yapacak bir şey yok bu saatten sonra.

İdareci: Ben seni sevdiğimden diyorum seni kaybetmemek için diyorum yani. Olan  işçiye olur zengine hiçbirşey olmaz yani.

Üye işçi: Kim ne söylerse söylesin abi dönmeyecem abi ne olursa olsun dönmeyecem.

İdareci: Sen bilirsin kardeş…

 

YOLBULAN DEMİR, SES KAYIT– 2

İdareci: 15-20 dakika içerisinden sendikadan istifa ettin ettin. Etmedin benim sana diyecek birşeyim kalmadı. Hakkını helal et.

Üye işçi: Abi hakkım helal olsun da ben niye sendikadan istifa ediyorum? Bu kadar kişiyi bırakamam ben.

İdareci: Bak şöyle bir şey söyleyeyim. O sendikanın buraya girme şansı yok zaten yüzden 80 heralde Çelik-İş aldı. Ben seni kaybetmemek için diyorum, sen bilirsin…Birleşik Metal’e üye olan herkes işten atılacak.

YOLBULAN DEMİR, SES KAYIT– 3

İdareci: Üye oldunuz mu sendikaya

Üye işçi: Ben oldum abi.

İdareci: Yani işinizden olacaksanız da onun için diyorum. Keşke olmasaydın ya.

Üye işçi: İşimizden olursak ta tazminatımızı verirler, kovarlar bizi ne yapalım artık ok yaydan çıktı.

İdareci: Öyle olacak zaten de. Gerek yoktu. Keşke sen çalışsaydın yani. Onun için söylüyorum. Bu işlerde sadece işçi kaybeder.

Üye işçi: Abi işçi kaybetmez ya. İlk önce işçi kazanacak inşallah. Abi bizi çok ezdiler ya, sen bize kaç kere söyledin hakkınızı arayın hakkınızı arayın diye. Biz de hakkımızı arıyoruz abi. Çelik-İş sendikasına üye olsaydınız üzülmezdim dediniz. Çelik-İş’in özgeçmişine baktım, onlar Yolbulan’la arkadaş abi. Bizim hakkımızı aramaz ki.

Share.

Comments are closed.