Sendikasız işçiler çoğunlukta!

0

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı,  işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2018 Temmuz ayı istatistiklerini açıkladı: 14 milyondan fazla işçinin sadece 1.8 milyonu sendikalı!

Resmi Gazete’de  “6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereği’nce; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2018 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ” başlığıyla yayımlanan istatistiklere göre, Türkiye genelindeki kayıtlı toplam 14 milyon 121 bin 664 işçiden 1 milyon 802 bin 155’inin bir sendikaya üyeliği bulunuyor.

En fazla üyeye sahip konfederasyon 958 bin 618 işçi ile sarı Türk-İş olurken bunu 654 bin 722 işçi ile yandaş Hak-İş takip etti. DİSK’in 160 bin 568 üyesi bulunurken, bağımsız sendikaların üye sayısı ise 27 bin 308 olarak açıklandı. Geçen yıla göre resmi kayıtlarda artan sendikalı işçi sayısı 178 bin 517 oldu.

İstatistiklerde bahsedilmeyip yok sayılanlar gerçek rakamları gizlemektedir. Açıklanan toplam işçi sayısı sigortalı işçileri kapsarken kayıt dışı çalıştırılan milyonlarca işçi kapsama dahil edilmediği için örgütsüzlüğün devasa boyutları paylaşılmamaktadır. Naylon üyeliklerle şişirilen sendikaların, patron eliyle/zoruyla yaptırılan üyeliklerle mafyatik ilişkilerin hakim olduğu çetevari yapıların “işçi sendikası” olarak anılamayacağı gibi  bürokratik, sarı sendikaların işçi haklarının korunması ve geliştirilmesi için yaptıkları en ufak bir çabadan bile bahsedilemeyeceği kesindir. İşçilerin güvencesiz, esnek, düşük ücrete çalıştırılması kural haline getirilmişken, anayasal haklarını kullanarak sendikalı olmaları, sendikal faaliyet yürütmeleri engellenirken, işleri, ekmekleri bu gerekçelerle ellerinden alınırken tüm işkollarından işçilerin meclisleşerek, komite komite örgütlenmekten ve fiili mücadele yürütmekten başka şansları yoktur.

Share.

Comments are closed.