‘Kadro’da kapsam dışı bırakılan işçi sayısı artıyor

0

Çalışma Bakanlığı’nın ‘taşerona kadro’ düzenlemesinin nasıl uygulanacağına ilişkin yayımladığı tebliğ, KHK ile yapılan ve yüz binlerce taşeron işçisini dışarıda bıraktığı için tepki çeken düzenlemenin kapsamını daha da daralttı. Kapsam dışı kalan binlerce işçinin kadro beklentisi suya düştü.Tebliğde, yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavlara ilişkin herhangi bir objektif kıstas da getirilmedi. Torpilin nasıl önüne geçileceğine dair bir netlik yok.

BirGün‘de yer alan habere göre; 696 sayılı KHK’nin taşeron işçileriyle ilgili maddelerinin uygulanmasına dair ‘Usul ve Esaslar Tebliği’, önceki gün Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğin “Kurum ve bütçeler itibariyle kapsamın belirlenmesi” başlıklı 3’üncü maddesinde, “İdarelerin yurtdışı teşkilatlarına yönelik personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri bu kapsamda değerlendirilmez” denildi. Böylece KHK’de yer almayan bir kural, tebliğ ile getirildi. Buna göre Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere yurtdışı teşkilatı olan idarelerin yurtdışı teşkilatlarında çalışan taşeron işçileri kapsam dışı bırakıldı.

Sınav için objektif kriter yok
Tebliğin 14. maddesine göre sınav 1) yalnızca yazılı, 2) yalnızca sözlü, 3) yalnızca uygulamalı, 4) yazılı ve sözlü, 5) sözlü ve uygulamalı şekillerde yapılabilecek. Aslında KHK’nin ilgili maddesine göre sözlü ve uygulamalı sınavın birlikte yapılması olanaklı değil, ancak tebliğ ile bu sınav biçimi de KHK’ye aykırı biçimde getirilmiş oldu.

Tebliğe göre yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve başarılı sayılmak için yazılı sınavdan en az 50 puan almak gerekecek. Ancak sözlü ve uygulamalı sınavlara ilişkin bir başarı kriteri belirlenmedi. Sözlü ve uygulamalı sınavlara giren işçiler, sınav kurulu tarafından “başarılı” veya “başarısız” olarak tutanağa geçirilecek.

Yani, işçinin başarılı ya da başarısız olduğunu sınav kurulu kendi inisiyatifine göre belirleyebilecek. Sözlü ve uygulamalı sınavlarda herkes için aynı, objektif bir kriter getirilmediği ve karar sınav kuruluna terk edildiği için, keyfi ve ayrımcı uygulamalar yaşanabilecek. İşçi, yazılı sınavda 50 veya üzerinde puan alsa bile sözlü ya da uygulamalı sınavda başarılı sayılmazsa, kadroya geçirilmeyecek. Başarısız olanlar, gerekçesiyle birlikte yazılı itirazda bulunabilecek.

Share.

Comments are closed.