İzmir İşçi Kurultayı toplanıyor!

0

Ekonomik krize, işten atmalara, kıdem tazminatın gaspına, düşük ücretlere, iş cinayetlerine ve güvencesizliğe karşı birleşen İzmir İşçi Kurultayı, 2020’nin ilk haftasında toplanıyor.

Krizin faturasının işçi sınıfına ödetilmeye çalışıldığı bu dönemde, sermayenin saldırılarına karşı birleşik bir emek cephesi örmek amacıyla bir araya gelen İzmir İşçi Kurultayı, aylardır İzmir’in dört bir yanındaki havzalarda, fabrikalarda, belediyelerde, mahallelerde işçilere seslendi.

Kurultay, emek mücadelesinin önündeki engellerin tartışılacağı ve bu engelleri aşma yöntemlerini işçilerin kendisinin tayin edeceği bir kürsü inşa etme sürecinde, ilk adımı atıyor.

Yoğun bir çalışmanın ardından Kurultay, yeni yılın ilk haftasında toplanıyor ve 5 Ocak Pazar günü gerçekleştireceği toplantıya tüm emekçi ve emek dostlarını çağırıyor.

İşte, Kurultay’ın “Bu Davet Bizim!” diyerek yayımladığı çağrı metni:

İZMİR İŞÇİ KURULTAYI TOPLANIYOR

Dünyada sınıf ve kitle hareketlerinin yükseldiği, sermayedarlar tarafından ekonomik krizin faturasının işçi ve emekçi kitlelere kesilmeye çalışıldığı, Türkiye’de ise bununla paralel olarak en ağır saldırı dalgasının yaşandığı bir dönemde İzmir İşçi Kurultayı’na yürüyoruz. Türkiye işçi sınıfı olarak, tarihimizin en zor dönemlerinden birini yaşıyoruz.

Bugünkü durumumuza, kamu kurumlarının bir bir tasfiye edilmesine, eğitim ve sağlığın tümüyle ticarileşmesine, taşeronlaştırmanın yaygınlaşıp kölelik yasalarının tek tek hayata geçirilmesine sessiz kalarak geldik.

Bugün ise sermaye ve onun demir yumruğu AKP ekonomik krizden çıkış yolu için biz işçilerin emekçilerin yaşamına, ücretlerine gözünü dikmiş durumda. Bütçe görüşmelerinde sırtımızdaki vergi yükünün arttırılması tartışılıyor.

Kurultay hazırlıklarını hızlandırdığımız bugünlerde ise şer üçlüsü olarak asgari ücret üzerinden bizleri sefalete mahkûm etmeye hazırlanıyorlar.

İşçi sınıfının sessizliğinden ve örgütsüzlüğünden aldığı güçle satışa hazırlanıyorlar. Tıpkı MESS TİS’lerinde 100 bini aşkın metal işçisinin sözleşme sürecine hazırlandıkları gibi, tıpkı Tüpraş’ta YHK sopasıyla işçileri yüzde 6’lık zamma mecbur bıraktıkları gibi, kamu işçilerini herkesin gözü önünde sattıkları gibi..
Bizler, işçi sınıfı mücadelesini kendine dert edinmiş ve sınıfın örgütlü gücünü açığa çıkarmak için emek harcayan kurumlar olarak bir araya geldik. Ve İzmir’de işçi sınıfının örgütlenmesinin sorunlarını ve mücadele yöntemlerini tartıştık, tartışmaya da devam ediyoruz. Ve görüyoruz ki tüm bu saldırılar karşısında işçi sınıfı olarak ya sessiz kaldık ya da yeterli güçte tepki ortaya koyamadık.

Bugün işçi sınıfı olarak gericilikle bilinçlerimiz dumura uğratılmaya çalışılıyor, baskı ve zorbalıkla mücadelemizin önü kesiliyor ve sendikalara çöreklenmiş bürokratik anlayışla sıkışıp kalıyoruz.
Buradan ise tek çıkış yolu var; o da işçi sınıfının sermayenin saldırılarına karşı direniş göstermesi ve örgütlülüğe adım atmasıdır.

İzmir İşçi Kurultayı, bu adımın güçlendirilmesi için atılmış mütevazı bir adımdır. İzmir’de işçi sınıfının ortak mücadelesini örgütleyecek merkezi bir platformun eksikliğinin tamamlanması bugün için aşılması gereken başlıca sorunlarımızdan birisidir.
Kurultay bileşenleri olarak bir süredir Torbalı’dan Aliağa’ya Pınarbaşı’ndan Çiğli’ye kadar kurultayın amacını anlatmaya İzmir işçi sınıfını birleşmeye ve mücadeleye çağırıyoruz.
İzmir İşçi Kurultayı, yaşamı köleleştirilmiş işçilerin emekçilerin sesi olacak.

İzmir İşçi Kurultayı, MESS -Türk Metal kıskacında sıkışmış metal işçilerinin sesi olacak.

İzmir İşçi Kurultayı, YHK sopası ve baskıyla sözleşmeleri bağıtlanan Petrokimya işçilerinin sesi olacak.

İzmir İşçi Kurultayı, güvencesiz ve sigortasız çalıştırılan, her an iş kazası ve cinayetine mahkûm edilerek çalışan inşaat işçilerinin sesi olacak.

İzmir İşçi Kurultayı, sendikal bürokrasiyle partizan belediyecilik anlayışının içerisinde mücadele dinamizmi eritilen belediye işçilerinin sesi olacak.

İzmir İşçi Kurultayı, düşük ücretlerle sigortasız iş güvencesinden yoksun sağlıksız ortamlarda kimyasal soluyarak çalışan kundura işçilerinin sesi olacak.

İzmir İşçi Kurultayı, uzun mesailerle, düşük ücretlerle, baskı ve mobingle kuralsız sömürüye mahkûm edilmeye çalışılan tekstil işçilerinin sesi olacak!

İzmir İşçi Kurultayı, işçi sınıfının mücadelesinin önündeki engelleri tartıştığı ve bunu aşma yöntemlerinin kürsüsü olacak.

İzmir İşçi Kurultayı, krizin faturası üzerine yüklenen işçilerin emekçilerin mücadele kürsüsü olacak.

Gelin ekonomik krize, işten atmalara, kıdem tazminatın gaspına, düşük ücretlere, iş cinayetlerine, güvencesizliğe karşı İzmir İşçi Kurultayı’nda bir araya gelelim ve birleşik bir mücadeleyi örmenin adımlarını atalım!

Share.

Comments are closed.