Ana Sayfa Teori

Teori

Post-Marksizmin Eleştirisi – James Petras

“Dayanışma” kelimesi son zamanlarda kendi bağlamından kopuk bir şekilde o kadar çok kötüye kullanılmıştır ki sonuçta ciddi bir anlam kaybına uğramıştır. Post-marksistlerin dilinde “dayanışma”...

Devrimin Ekolojisi ve Komünist Etik – Sevinç Türkmen

Ahlaki referanslarla siyaset yapılabilir mi? Siyaset ile ahlak arasındaki ilişkiyi belirleyen nedir? Ekopolitik bir etik geliştirilebilir mi? Marksist literatürde bu sorulara ilişkin kimi değinmeler...

Geçmiş zamanın bir kahramanı – Salih Öztürk

Böyle günlerde tüm kişisel ilişkiler sınanmaya tabi tutulurlar. Diğer bolşeviklerin yalpaladığı bu günlerde Sverdlov gayet kararlı ve kendinden emindi. Erken ölümü yüzünden tarih kitaplarındaki...

Ekolojik bir topluma doğru – Murray Bookchin

Murray Bookchin'in "Ekolojik Bir Topluma Doğru" kitabının aynı isimli bölümünden alıntıdır. Çevresel bozulmanın, endüstrinin ve hükümetin hataları ya da kötü niyetlerinden çok daha derin köklerinin...

Gramsci: “Kayıtsızlardan nefret ediyorum”

20. yüzyılın en önemli Marksist düşünürlerinden Antonio Gramsci’nin kitleleri “taraf” olmaya davet ettiği bu metin hâlâ güncelliğini koruyor. Kayıtsızlardan nefret ediyorum. Frederich Hebbel gibi, yaşamanın taraf...

İlerici Neoliberalizmin Sonu – Nancy Fraser

Donald Trump’un başkan seçilmesi, neoliberal hegemonyanın çöküşüne işaret eden bir dizi etkileyici ayaklanmadan birini temsil eder. Birleşik Krallık’ta Brexit oylaması, İtalya’da Renzi reformlarının reddi,...

“İlerici Neoliberalizm” Diye Bir Şey Hiç Varolmadı – Johanna Brenner

Nancy Fraser’ın “İlerici Neoliberalizmin Sonu” makalesinde Donald Trump’ın seçilmesi ve Clinton Demokratlarına dair yaptığı kapsamlı eleştirisinin üzerinde hemfikir olunabilecek birçok nokta var; ancak Fraser’ın...

Sağaltıcı ve özgürleştirici bir örgüt deneyimi olarak Sovyetler – Banu Bülbül

Sovyetik örgütlerin herhangi bir yerde ve zamanda yeşermesi, mücadelenin sonucunda kazanıp kazanamamasından bağımsız olarak bu gidişin en kötü ihtimalle duraklatılması, en iyi ihtimalle yaşamdan...

İşçi sınıfının laneti: Fazla alâkadar olmak – David Graeber

Para ve mevki sahibi ailelerden gelen insanların “Neden insanlar ayaklanıp sokaklara inmiyor, anlamıyorum!” gibi sözler ettiklerine zaman zaman tanık oluyorum. Bir tür inanmazlık seziliyor...

Proleter Kültürü – Aleksandar Bogdanov

Aşağıdaki metin, Lenin’le birlikte Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’ni kuran, ve Proletkült’ün de kurucusu olan Aleksandr Bogdanov’un ilk kez 1911 yılında Vpered dergisinde yayınlanan “Sotsializm v...

Sınıftan Uzaklaş İdealizme Yaklaş – Sevinç Türkmen

Politik mücadelede yenilgi ya da güçsüzlük duygusu özünde ideolojiktir ve bu duygu devrimcilerin en büyük açmazlarından biridir. Oysa devrimin mantığı gereği hiçbir dönemde ve...

Kapitalizmde Karakter Maskesi – Mehmet İnanç Turan

Çocukluktan başlayarak gelişen karakter, bireysel-toplumsal çevrenin etkisiyle değişik görüntüler sunar. İnsanlar arası ilişkilerin meta karakteri sosyal davranışları etkilediği için, bu yansıma karakterlerin içine girer....