gününde

Birleşik Metal-İş: “Kazanılmış Haklarımızın Geriye Götürülmesine İzin Vermeyeceğiz!”

0

Metalde grup toplu iş sözleşme görüşmeleri devam ediyor. İşveren sendikası MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) görüşmelerde metal işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını daha çok zora sokacak “teklifler”de bulunuyor. Metal işçileri ve direnişçi işçi sendikası Birleşik Metal-İş, MESS’in dayatmalarına karşı mücadele yolunu seçiyor. Mücadele çağrısının yer aldığı bildiri metni ise şöyle:

Kazanılmış Haklarımızın Geriye Götürülmesine
İZİN VERMEYECEĞİZ!

MESS ile Sendikamız arasındaki başlayan grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürüyor.
MESS’le bugüne kadar 4 toplantı yapıldı. Yapılan 4 toplantıda metal işçisinin yeni taleplerinin hiç birisi dikkate alınmadı. Tersine halen kullanılan haklarımız geriye götürülmek isteniyor. MESS, işçilerin kazanılmış haklarına göz dikmiş durumda.
MESS, ücret zammı konusunda daha hiçbir teklif vermeden, Sendikamızdan teklifimizi revize etmemizi istiyor. Biz, ücret zam teklifimizi, uzun tartışmalar sonucunda üyelerimizin talepleri doğrultusunda kurullarımızda yaptığımız itinalı çalışmalarla belirledik.
Tüm mal ve hizmetlere her gün yeni bir zam yapılıyor. Bir gün aldığımızı ertesi gün aynı fiyata alamıyoruz. Ücretlerimiz gerçek enflasyon karşısında eriyip duruyor. Sürekli yoksullaşıyoruz.
Öte yandan, işverenler karlarına kar katmaya devam ediyor. Bunu MESS yetkilileri de söylüyor. Diyorlar ki, biz zarar ediyoruz demiyoruz, ancak karımız azalıyor. Biz de diyoruz ki, eliniz biraz kasalarınıza gitsin. Şimdi karlarınızdan fedakarlık etme sırası sizde.
MESS, gerek 3 yıllık sözleşme teklifi ve ikramiye maddesindeki değişiklik önerisi ile gerekse de çeşitli maddelerde esneklik talepleri ile metal işçilerinin yıllardır mücadele ile kazandıkları hakları geriye götürmeyi hedefliyor.

Metal İşçisi Ne İstiyor?
MESS Ne Diyor?
MESS, toplu sözleşmeye “rekabet gücünün korunması ilkesi” ile yaklaştığını belirtiyor. MESS’in rekabet olarak kastettiği, işçilere yeni haklar vermemek, yeni haklar bir yana işçilerin kazanılmış haklarını da geriye götürmek ve düşük ücretlerle çalıştırmak.
Rekabetin sağlanması adına, işçilerin haklarını geriye götürecek, esnek çalışmaya olanak sağlayacak teklifler asla kabul edilemez. Bu taleplerin, işverenler için daha fazla kar, işçilerin için ise daha fazla sömürü olduğunu biliyoruz.
MESS’ten yapılan toplantılarda, henüz işçilerin çalışma ve yaşama koşullarını iyileştirecek tek bir laf duymadık. MESS’in sunum ve teklifleri içerisinde kar var, rekabet var, esneklik var, kazanılmış hakların geriye götürülmesi var, ama işçi yok. İçinde işçinin olmadığı hiçbir talep toplu sözleşmenin maddesi olamaz.
Neden 2 Yıllık TİS İstiyoruz?
MESS, daha sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısında Yürürlük Maddesini gündeme aldı ve sözleşmenin 3 yıl olmasını gerektiğini söyledi. Hatırlatmak isteriz ki, 2015 yazındaki metal fırtınaya yol açan önemli sebeplerden birisi de sözleşmenin o dönemde 3 yıl olmasıydı.
Hepimizin bildiği gibi, toplu sözleşmelerde ücret zamları esas olarak ilk 6 aylık dönemde alınmaktadır. Bu nedenle, sözleşmemizin başlangıcındaki zam belirleme dönemi ne kadar ertelenirse, işçiler o oranda az zam almış olacaklardır.
Görüşmelerde söyledik, bir kez daha belirtmek isteriz ki, 3 yıllık sözleşmeyi konuşmayız, tartışmayız. Gerekçe olarak ne söylenirse söylensin, biz, 3 yıllık sözleşme ile işçilere daha az ücret verilmesinin hedeflendiğini biliyoruz. Bunun dışındaki tüm diğer gerekçelerin hiçbir inandırıcı yanı yoktur. Gerçek niyetin daha düşük ücret zammı vermek olduğunu biliyoruz.

Metal İşçileri, Kardeşler!
MESS ikinci toplantıda, ihbar ve kıdem tazminatı maddelerinde karşı teklif verdi. MESS, yasal sürelerden daha fazla kıdem ve ihbar tazminatı verilen işyerlerinde, 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren işe giren işçilere bu haklar verilmesin, eski işçi ile yeni işçi arasında farklı uygulama yapılsın ve kanunda yer alan süreler uygulansın diyor.
MESS’in 4. toplantıda yaptığı öneriler ise ikramiye ödemesini düşürmek ve esneklik. MESS’in gündeme getirdiği önemli konulardan birisi de ikramiyeler. MESS diyor ki, ikramiyeler fiili çalışmaya bağlı olarak ve yılsonunda ödensin. Ödenmeyen ikramiyeler fonda toplanarak devamsızlık yapmayan işçilere verilsin. Buna gerekçe olarak da, işçiler fazla rapor alıyor diyor.
İkramiye ücretin bir parçası olup, aylık ödenmesi gerekir. İşçiler zaten düşük gelirle zor koşullarda yaşamaktadırlar. Bir de ikramiyelerin aylık ödenmesinden vazgeçilmesi, aylık gelirlerimizin dörtte birinin azalması demektir.
İkramiyeler fiili çalışmaya bağlı ödensin demek, 20 günün altında raporlu olunan dönemde ve mazeret izinlerinde ikramiyelerin ödenmemesi demektir. Bunun anlamı, işçiler daha az ücret alsın demektir. İşçilerin, ikramiyem kesilmesin diye hasta olsa bile çalışması, rapor almaması demektir.
Ayrıca, Türkiye’de rapor alımlarının fazla olduğu belirtilmektedir. Gerek OECD gerekse de Dünya Sağlık Örgütü verilerine bakıldığında rapor alımlarının diğer ülkelere göre hiç de fazla olmadığı görülmektedir.
MESS’in kazanılmış haklarımızı geriye götürmeyi hedefleyen maddelerinden birisi de fazla mesai ödemeleri. MESS, hafta tatilinde yapılan fazla mesai ödemelerinde yüzde 100’den daha yüksek oranda ödeme yapan işyerlerinde 1 Eylül 2019’dan sonra işe girenlere yüzde 100 ödensin diyor.
MESS diyor ki; yılda 4 ay denkleştirme yapılsın, telafi çalışması yapılsın. Denkleştirme ile işveren işe geliş gidiş saatlerini 4 ay kendine göre belirlesin, işçiler günde 11 saate kadar çalışsın ve böylece fazla mesai ücreti ortadan kalksın. Telafi ile de, çalışılamayan herhangi bir durumda fazla çalışma yapılsın ama fazla mesai ücreti ödenmesin diyor.
İşçiler aldıkları ücretle geçinemedikleri için fazla mesai yapmak zorunda kalıyor. Bu teklif, işçilerin hem özel yaşamları ortadan kalksın, hem de daha düşük gelirle çalışsın demektir.
MESS’in başka bir talebi de deneme süresinin 2 aydan 4 aya çıkarılması. Böylece, 4 aylık dönemde işçi güvencesiz biçimde çalışacak ve daha fazla sömürülecek.

Metal İşçileri, Kardeşler!
Sendikamız, toplantılarda kazanılmış hakları geriye götürecek hiçbir teklifi kabul etmeyeceğini, bu maddeleri müzakere dahi etmeyeceği açık olarak belirtti.
İşverenlere buradan sesleniyoruz; henüz görüşmeler sürerken, henüz yol yakınken kazanılmış hakları geriye götürecek taleplerinizi geri çekin.
Metal işçisinin on yıllardır verdiği mücadele ile kazandığı hakları tartışma konusu yapmadık, yapmayacağız.
İşverenler karlarına kar katmaya devem ederken, metal işçileri haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Ücretli kölelik sistemine karşı her türlü mücadeleyi vermekten geri durmayacağız.

Share.

Comments are closed.