Birleşik Emek Koordinasyonu, Konak Direnişi için çağrı yaptı: “Sorumlular ivedilikle çözüme yönelik adım atmalı!”

0

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 258 taşeron işçi kadro talebi sebebiyle dava açtıkları gerekçesiyle işten çıkartıldı. İşten çıkartılan işçilerden 6’sı 133. gündür bu hukuksuzluğa karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde direnişlerini sürdürüyor. Birleşik Emek Koordinasyonu(BEK), yaşanan haksızlığın sorumluları olan CHP ve DISK’e bağlı Genel-İş’e işçi düşmanı tutumlarından vazgeçerek çözüm için adım atmaları yönünde çağrı metni yayınladı. BEK’in sitesi birlesikemek.org ‘tan yayınlanan metin ise şu şekildedir:

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait çeşitli şirketlerde taşeron işçi olarak çalışmaktayken, belediyeye kadro ve ilave tediye davaları açan işçilerin işten atılmalarının ardından, Konak Meydanı’nda başlattıkları direniş 4 ayı aşkın zamandır devam ediyor.

Sınıf çelişkilerini, mücadelesinin odağına oturtan bizler için, hakkını arayan işçilerin patron tarafından işten atılması elbette yabancısı olduğumuz bir konu değil. Ancak burada, işveren ana muhalefet partisi olan CHP’li bir belediye; işçilerin üyesi oldukları sendika ise hükümet yanlısı olmayan, DİSK’e bağlı Genel-İş sendikası olduğu için; bu açıklamayı yapmayı kendimize görev biliyoruz.

AKP hükümeti ile her fırsatta taşeron işçilere kadro verilmesi noktasında siyasi tartışmalara girmekten geri durmayan, işçilerin grev hakkı başta olmak üzere haklarının kısıtlanmasına siyasi olarak karşı çıkan Cumhuriyet Halk Partisi’nden; kendi belediyesinde işçilerin uğradığı haksızlıklar karşısında başlattıkları direnişe sessiz kalmamasını bekliyoruz. CHP yönetimi zaman kaybetmeksizin harekete geçmeli, direnen işçilerin işe iadesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir.

İşçilerin üyesi olduğu DİSK’e bağlı Genel-İş sendikasından ise beklentimiz, üyelerinin taleplerine sahip çıkarak, direnişte olan işçilerin tamamının işe iadesi için işveren ile yapılması gerekli görüşmeleri, herhangi bir boşluk bırakmaksızın gerçekleştirmesidir. Sınıf hareketinin etkin bir temsilcisi olarak kendini var etmiş, hükümetin işçi düşmanı ve emek düşmanı politikaları karşısında direnen bir sendikaya yakışan ancak budur.

Birleşik Emek Koordinasyonu olarak konunun tüm muhataplarına çözüm noktasında çağrımızdır. Konak’ta işlerini geri istedikleri için direnen, aralarından bir tanesinin 4 ayı aşkındır açlık grevi sürdürmekte olduğu işçilerin talepleri karşılanamaz değildir. Direnişte olan işçilerin tamamının işlerine iade edilmelerini sağlamak üzere taraflar harekete geçmeli, şimdiye dek atılmış tüm adımlar da ivedilikle çözüme doğu yöneltilmelidir.

Share.

Comments are closed.